Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademickie Koło Misjologiczne im. dr Wandy Błeńskiej oraz Kleryckie Koło Misyjne Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu zapraszają na sympozjum „Akademicki ruch misyjny. Wczoraj – dziś – jutro”. Odbędzie się ono w dniach 10-11 maja 2018 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

     „Sympozjum chce stworzyć przestrzeń dialogu, zbudowaną wokół refleksji naukowej nad aktywnością akademickiego ruchu misyjnego w Polsce, w historii, teraźniejszości i przyszłości oraz umożliwić studentom prezentację działalności środowisk misyjnych, do których należą. Celem spotkania jest odkrycie na nowo wartości i potrzeby istnienia akademickiego ruchu misyjnego oraz zdefiniowanie nowych wyzwań, jakie stoją przed misyjnie zaangażowanymi studentami w dzisiejszym świecie” – czytamy w tekście zaproszenia.
     W programie przewidziano czas na eksperckie i studenckie sesje naukowe, na panel dyskusyjny oraz działania artystyczne i integracyjne. Do uczestnictwa zachęca się środowiska akademickie zaangażowane w sprawy misji, w tym także kleryckie koła misyjne oraz wszystkich zainteresowanych misyjną działalnością Kościoła.
     Zgłoszenia uczestnictwa w sympozjum należy dokonać do 30 kwietnia poprzez formularz internetowy. Szczegóły w zaproszeniu.

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna