Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     „Sprawą zasadniczą jest Ewangelia i jedność z duchowieństwem, siostrami zakonnymi, seminarzystami i świeckimi. Chcemy uczynić z Kościoła Istmina-Tadó gościnną wspólnotę, która czuje misje i żyje nimi”. Takie są plany ks. Mario de Jesús Álvarez Gomeza, dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Kolumbii, mianowanego przez papieża Franciszka biskupem diecezji Istmina-Tadó. „Przyjmuję to wezwanie i powierzam się modlitwie wszystkich” ‒ powiedział ks. Alvarez Gomez podczas ostatniego zgromadzenia plenarnego episkopatu.
     Nowo mianowany biskup urodził się 19 października 1959 r. w Palmitas, w prowincji Medellin, na terenie diecezji Santa Rosa de Osos. Święcenia kapłańskie przyjął w 1985 r.
     Jego wyzwania i nadzieje wiążą się z „rozległą diecezją mającą znaczną liczbę kapłanów i wspólnot zakonnych, seminarium i mieszkańców o wielkim duchu wiary”. Ksiądz Alvarez Gomez wskazał, że najżywszym pragnieniem mieszkańców jego diecezji jest „poszukiwanie pokoju”. Nowy biskup będzie zmierzał przede wszystkim do „zaspokojenia potrzeby Boga w ludziach, a następnie do pracy na rzecz promocji ludzkiej zgodnie z Ewangelią”. Sygnalizuje również obecność licznych wspólnot, „które nie posiadają nawet podstawowych elementów, by żyć z pewną godnością”.
     Uroczystość święceń biskupich miała miejsce 2 marca br. w katedrze w Istmina. Diecezja Istmina-Tadó rozciąga się na 22 240 km2, a zamieszkuje ją 225 200 osób, w tym 210 200 katolików. Podzielona jest na 63 parafie, w których posługuje 80 kapłanów i 3 diakonów stałych.

Za Agencją Fides 15/02/2018

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna