Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     W dniach 3-8 marca br. parafia Matki Bożej Fatimskiej w Chojnicach przeżywała rekolekcje wielkopostne w duchu misyjnym.
     Swoje rekolekcje w parafii w Chojnicach przeżywali dorośli, młodzież i dzieci.
     Rekolekcjoniści – ks. dr Maciej Będziński oraz s. Monika Juszka RMI z Papieskich Dzieł Misyjnych, którzy przyjechali na zaproszenie zaprzyjaźnionego z PDM ks. proboszcza Tomasza Mońko – przez trzy dni prowadzili rekolekcyjne rozważania. Tematy przemyśleń wielkopostnych dotykały różnych obszarów życia: wyjście na pustynię na wzór Jezusa i walki z pokusami; rodziny jako miejsca wzrastania do świadectwa oraz modlitwy „Ojcze nasz”. Pojawił się również temat sakramentów miłosierdzia.
     Młodzież z Technikum nr 2 w Chojnicach przeżywała rekolekcje wielkopostne na terenie swojej szkoły przy ul. Dworcowej.
     Dużą niespodziankę przygotowali najmłodsi uczestnicy rekolekcji, którzy w ramach podziękowania zebrali ofiary na formację kleryków w krajach misyjnych w ramach akcji „Adoptuj Misyjnych Seminarzystów” (AdoMiS).
     Najlepszym podziękowaniem były słowa jednego z uczestników: „Przez tych kilka dni uwierzyłem, że mogę głosić Ewangelię”.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna