Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     W „Evangelii gaudium” papież Franciszek przypomniał: „Dzisiaj w Jezusowym «idźcie» są nieustannie obecne nowe scenariusze i wyzwania misji ewangelizacyjnej Kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego misyjnego «wyjścia». Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć (…), by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii” (EG nr 20).
     W odpowiedzi na te słowa kapłani diecezji elbląskiej, pod przewodnictwem ks. bp. Jacka Jezierskiego, przeżywali wielkopostny, misyjny dzień skupienia. Pierwsza jego sesja miała miejsce 24 lutego w konkatedrze w Kwidzynie, druga zaś 3 marca w katedrze elbląskiej. Konferencje i homilie głosił ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Uczestnicy, odnawiając swoją osobistą odpowiedzialność za misje, poznawali również inicjatywy proponowane przez Papieskie Dzieła Misyjne. Nie zabrakło także wymiany doświadczeń oraz pytań o animację misyjną w parafii.

Fot. Katedra św. Mikołaja w Elblągu/Dawid Galus/ Wikimedia Commons

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna