Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

    W II niedzielę Wielkiego Postu (w tym roku 25 lutego) Kościół w Polsce obchodzi Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, którego organizatorem jest Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło: „Uczniowie-misjonarze mocą Ducha Świętego”, aby – jak napisał ks. Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes” – „zwrócić uwagę na fakt, że pierwszym i najważniejszym misjonarzem jest Duch Święty, a misjonarze i ci wszyscy, którzy z nimi jednoczą się w dziele misyjnym, są Jego współpracownikami.
     Duch Święty wzbudza w Kościele powołania misyjne. Na potrzeby misji otwiera serca kapłanów, sióstr i braci zakonnych oraz wiernych świeckich. To On sprawia, że są gotowi wypełnić Chrystusowy mandat misyjny, porzucić rodzinne strony, swych bliskich i wspólnoty, do których przynależą, i iść z Ewangelią do ludzi innych kultur, języków, obyczajów, w miejsca nieraz bardzo odległe.
     Duch Święty pobudza także serca tych, którym misjonarze głoszą Ewangelię. Przysposabia je do jej przyjęcia. Dzięki Jego światłu i mocy liczni ludzie odkrywają piękno wiary i przyjmują Chrystusa za swego Zbawcę.
     Duch Święty działa również w tych, którzy nie wyjeżdżając na placówki misyjne, stają u boku misjonarzy z darem modlitwy, cierpienia ofiarowanego w ich intencjach oraz swymi darami serca. Duch Święty pobudza ochrzczonych i bierzmowanych do realizacji powołania misyjnego, będącego zobowiązaniem wynikającym z ich charakteru”.
     W Dniu Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami otoczmy szczególną modlitwą polskich misjonarzy. Ofiary, które w II niedzielę Wielkiego Postu zbierane będą do puszek, zostaną przeznaczone na pomoc naszym  misjonarzom za pośrednictwem Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.

Za www.adgentes.misje.pl 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna