Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     „Anioły w mieście” to temat sympozjum, które 26 kwietnia 2017 r. odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
     Jak wielkie miasto wpływało na życie mieszkańców kiedyś i teraz? Jaka jest specyfika życia w wielkim mieście? Jaki wpływ na nasz rozwój duchowy ma życie w zurbanizowanej rzeczywistości? Jaka jest nasza misja w aglomeracji miejskiej? Na te pytania poszukamy odpowiedzi 26 kwietnia na UKSW. Po sympozjum przewidziana jest dyskusja panelowa, którą poprowadzi dr Tomasz Terlikowski, filozof.

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna