Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

W Papieskich Dziełach Misyjnych rozpoczęliśmy drugi i jednocześnie bezpośredni rok przygotowań do Misyjnego Synodu Dzieci 2022. Czym będzie ten synod i dlaczego odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie? Zobaczcie sami!

Każdy uniwersytet to miejsce spotkania, poszukiwania prawdy, zdobywania i pogłębiania wiedzy. Nie przez przypadek pragniemy, aby Misyjny Synod Dzieci 2022 odbył się w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ten synod będzie spotkaniem i świętowaniem. Będzie okazją do zobaczenia jak działają Ogniska Misyjne w diecezjach i wspólnego poszukiwania w jaki sposób jeszcze bardziej budzić siebie i innych do misji. Zobaczcie, posłuchajcie, bądźcie z nami!

 

mj/pdm

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna