Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

„Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” nr 1/2021 przybliża współczesnych polskich misjonarzy, którzy swoją ofiarną i męczeńską posługą misyjną mają przypominać że – jak podkreślił w adhortacji Evangelii gaudium papież Franciszek – powinniśmy być w „permanentnym stanie” misji.

„Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” to organ prasowy Papieskiej Unii Misyjnej (PUM) w Polsce. Ma formę półrocznika i składa się z dwóch części.

W pierwszej części publikowane są materiały dotyczące podstawowych zagadnień i pojęć z dziedziny misjologii oraz działalności misyjnej Kościoła.

W części drugiej, która ma charakter formacyjno-informacyjny, zamieszczane są materiały z konferencji, sesji misjologicznych i spotkań formacyjnych, recenzje publikacji misyjnych i misjologicznych, a także informacje o ważnych wydarzeniach z życia i działalności misyjnej Kościoła.

mk/pdm

Zamów już dziś! Kupując u nas – wspierasz misje!

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna