Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Będzie to 200. rocznica powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary, założonego przez czcigodną Paulinę Jaricot, oraz 100. rocznica motu proprio „Romanorum Pontificum” papieża Piusa XI, dzięki któremu trzy z czterech Dzieł zyskały miano „papieskie”: Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Dzieło Misyjne Dzieci i Dzieło św. Piotra Apostoła.

Papież Franciszek w przesłaniu skierowanym do Papieskich Dzieł Misyjnych podczas Zgromadzenia Generalnego w 2020 roku potwierdził, że Dzieła „zostały uznane przez Kościół rzymski i jego biskupów, którzy w ubiegłym wieku starali się je przyjąć jako wyjątkowy wyraz ich własnej służby Kościołowi powszechnemu”.

W ten sposób Dzieła otrzymały miano „papieskie” i stały się narzędziem służby wspierającym kościoły partykularne w ich zadaniu głoszenia Ewangelii. Papieskie Dzieła Misyjne kontynuują to zadanie w ramach powszechnej posługi papieża i Kościoła rzymskiego, który «przewodniczy w miłości»”.

Papieskie Dzieła Misyjne pragną zachęcać wszystkich ochrzczonych do włączenia się w międzynarodową sieć modlitwy, formacji i miłości, aby służyć papieżowi, wspierając go w jego trosce o głoszenie Ewangelii i wzrost młodych wspólnot na terenach misyjnych.

Papież przypomina, że „Dzieła Misyjne, które z czasem stały się siecią rozprzestrzenioną na cały świat, odzwierciedlają w swojej konfiguracji różnorodność akcentów, sytuacji, problemów i darów charakteryzujących życie Kościoła w różnych częściach świata”. PDM są więc symbolem powszechności Kościoła, w którym nieustanne działanie Ducha Świętego tworzy harmonię z różnych głosów, podczas gdy biskup Rzymu w swojej posłudze miłości stoi na straży jedności w wierze.

Ty również możesz stać się częścią tej sieci.


Wideo abp Giovanni Pietro Dal Toso, sekretarza pomocniczego Kongregacji Ewangelizacji Narodów oraz przewodniczącego Rady Wyższej PDM

Zobacz również
Wideo Sekretarza Generalnego PDRW
Wideo Sekretarza Generalnego PDMD
Wideo Sekretarza Generalnego PDPA
Wideo Sekretarza Generalnego PUM

 

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna