Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

7 czerwca 2021 r. w Sulejówku k. Warszawy odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia „Sinicum” im. Michała Boyma SJ.

Spotkanie rozpoczęto specjalną Modlitwą za Kościół w Chinach, której przewodniczył prezes „Sinicum” o. Jacek Gniadek SVD. Następnie odczytano protokół z zeszłorocznego Walnego Zebrania oraz przedstawiono sprawozdanie merytoryczne z prac Zarządu i sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Wiceprezes Stowarzyszenia s. Aleksandra Huf SSpS poinformowała, że w związku z epidemią koronawirusa kurs dla sióstr zakonnych z Chin się nie odbędzie. „Jesteśmy jednak cały czas w kontakcie, siostry są gotowe przyjechać w przyszłym roku. Natomiast podczas pandemii, zamiast kursu, przygotowaliśmy specjalny biuletyn po chińsku, dotyczący duchowości – powiedziała s. Huf, pomysłodawczyni kursów dla sióstr zakonnych z Chin zajmujących się formacją młodych zakonnic. – W kursach uczestniczą siostry zarówno z Kościoła oficjalnego, jak i nieoficjalnego. Te spotkania mają się stać taką zewnętrzną platformą pojednania tego Kościoła, który jest nadal podzielony i pełen wewnętrznych napięć. Miejmy nadzieję, że w roku 2022 kursy zostaną wznowione w normalnym trybie”.

W ciągu ostatnich pięciu lat, w okresie przedpandemicznym, odbyły się w Polsce trzy dwutygodniowe kursy dla sióstr zakonnych z Chin i jeden miesięczny.

Podczas zebrania odbyły się wybory do Zarządu Stowarzyszenia. Prezesem na drugą trzyletnią kadencję został wybrany o. Jacek Gniadek SVD, werbista, który pełni również funkcję dyrektora Werbistowskiego Centrum Migranta Fu Shenfu. W skład zarządu weszli: s. Aleksandra Huf SSpS, o. Wojciech Kluj OMI (wykładowca Wydziału Teologicznego UKSW), ks. Jerzy Limanówka (sekretarz ds. misji i Pomostu w Pallotyńskim Sekretariacie Misyjnym Prowincji Chrystusa Króla oraz prezes Fundacji „Salvatti”), ks. Czesław Noworolnik (Wydział Teologiczny w Tarnowie UPJPII w Krakowie, proboszcz par. św. Jana Chrzciciela w Łącku) i Agata Strojnowska (artysta rzeźbiarz).

Na kolejną kadencję została wybrana Komisja Rewizyjna w tym samym składzie: przewodniczący: ks. Wiesław Czaja, członkowie: Mariola Krystecka, Alina Adamkiewicz-Krajewska.

Podczas zebrania do Stowarzyszenia przyjęto trzy nowe osoby: Elżbietę Poznańską i Beatę Jakoniuk-Wojcieszak oraz ks. Jana Shi.

Uczestnikom zebrania zaprezentowano ostatni numer biuletynu „Chiny Dzisiaj”, który został poświęcony założycielowi tego czasopisma śp. o. Romanowi Malkowi SVD w pierwszą rocznicę jego odejścia do Domu Ojca.

Kwartalnik wydawany jest przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji oraz Polską Prowincję Zgromadzenia Słowa Bożego, którego redaktorem naczelnym jest od dwóch lat Maria Sztuka, doktorantka z sinologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest poświęcony problematyce religii w Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijaństwa, a zwłaszcza Kościoła katolickiego w Chińskiej Republice Ludowej.

Zebranie zakończono Mszą św. pod przewodnictwem ks. Wiesława Czai. Podczas homilii o. Gniadek podkreślił wartość środków ubogich w misyjnej działalności Stowarzyszenia, które stara się skromnymi sposobami budzić postawę solidarności Kościoła w Polsce z Kościołem w Chinach i dostrzega w tym Boże błogosławieństwo.

„Sinicum” zostało zatwierdzone jako stowarzyszenie w kwietniu 2012 roku. Jego celem jest konsolidacja działań Polaków na rzecz Kościoła katolickiego w Chinach. W skład ok. 50-osobowej grupy inicjatywnej Stowarzyszenia wchodzą świeccy, siostry zakonne i księża oraz studiujący w naszym kraju chińscy klerycy i siostry zakonne.

mk/pdm

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna