Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce


Pozdrawiając pielgrzymów Papież zaznaczył, że jutro obchodzona jest Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, we Włoszech i innych krajach przeniesiona na niedzielę. Franciszek życzył wszystkim, aby znajdowali w Eucharystii źródło łaski i światła, które rozjaśnia ścieżki życia.

Ojciec Święty wyraził pragnienie, aby Ciało i Krew Chrystusa były dla każdego żywą obecnością i wsparciem pośród trudności, umocnieniem w cierpieniu na każdy dzień oraz zadatkiem przyszłego zmartwychwstania.

Do Polaków Franciszek powiedział:
„Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Dziś w sposób szczególny jednoczę się duchowo z młodymi, którzy – już od dwudziestu pięciu lat – w tych dniach gromadzą się w Lednicy, u źródeł chrzcielnych Polski, aby odnowić swoją przynależność do Chrystusa.
Drodzy młodzi, w tym roku słowem kluczowym waszego spotkania jest «Usłysz!». W Biblii to słowo wprowadza w Dekalog, uwrażliwia sumienia i wzywa do słuchania Pana i do miłowania Go z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił (por. Pwt 6, 4-5). Duch Święty, który towarzyszy wam w modlitwie, niech otwiera wasze serca na słuchanie, rozpala waszą miłość do Chrystusa i umacnia waszą wierność Jego słowu! Z serca wam błogosławię!”.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna