Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

1 czerwca rozpoczęło się doroczne Zebranie Ogólne Papieskich Dzieł Misyjnych, którego obrady potrwają do 3 czerwca. W wydarzeniu, które z powodu pandemii również w tym roku odbywa się online, biorą udział dyrektorzy krajowi PDM ze wszystkich kontynentów, przewodniczący, sekretarze generalni czterech Papieskich Dzieł Misyjnych i osoba odpowiedzialna za administrację.

Spotkanie rozpoczął abp Giampietro Dal Toso, sekretarz pomocniczy Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i przewodniczący Rady Wyższej PDM. Następnie do zebranych przemówił prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, kard. Luis Antonio G. Tagle. Abp Dal Toso przedstawił raport z działalności PDM.

Dziś, 2 czerwca, o. Tadeusz Nowak OMI, sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz s. Roberta Tremarelli AMSS, sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci przedstawią swoje roczne sprawozdania.

Trzeciego i ostatniego dnia spotkania, w czwartek 3 czerwca, głos zabiorą o. Guy Bognon PSS, sekretarz generalny Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła i o. Dinh Anh Nhue Nguyen OFMConv, sekretarz generalny Papieskiej Unii Misyjnej. Następnie zostanie przedstawione sprawozdanie Rady Finansowej i roczne sprawozdanie osoby odpowiedzialnej za administrację.

Pandemia COVID-19 poważnie wpłynęła na aktywność PDM
Regularne spotkania i inicjatywy mogły mieć miejsce tylko w ograniczonym zakresie, ponieważ wiele krajów zostało dotkniętych skutkami epidemii w dziedzinie zdrowia i gospodarki. Za pośrednictwem Funduszu Solidarności, ustanowionego przez papieża Franciszka, Papieskie Dzieła Misyjne zdołały ulżyć cierpieniom wielu ludzi na świecie i zaspokoić najpilniejsze potrzeby misjonarzy, aby mogli kontynuować głoszenie Ewangelii nawet w tej trudnej sytuacji.

Mając nadzieję, że przezwyciężenie pandemii jest już blisko, Papieskie Dzieła Misyjne z ufnością spoglądają na kilka ważnych wydarzeń w 2022 roku: 400. rocznicę powstania Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, 200. rocznicę powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz 100. rocznicę uznania Dzieł Misyjnych za papieskie, a także 150. urodziny o. Pawła Manny i prawdopodobnie beatyfikację Pauliny Jaricot, założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca.

Żródło: Agenzia Fides

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna