Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

4 maja przedstawiciele Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce spotkali się z nuncjuszem apostolskim abpem Salvatore Pennacchio.

Była to pierwsza wizyta ks. kan. Macieja Będzińskiego, jako nowego dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, w Nuncjaturze Apostolskiej. Celem spotkania było przekazanie sprawozdania finansowego PDM za rok 2020 oraz omówienie planów na świętowanie przypadających na 2022 rok jubileuszy.

 

W spotkaniu uczestniczył również o. Luca Bovio IMC, sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce. 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna