Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

WEDŁUG ŹRÓDEŁ BIBLIJNYCH
W czasach biblijnych pieniądz nie był czymś powszechnym ‒ człowiek od dziecka wiedział, że za tunikę musi zapłacić odpowiednią ilością glinianych naczyń albo srebra, a w czasach Jezusa za dzień pracy najemnika należało zapłacić jednego denara.

Dzisiaj zgodnie z prawami ekonomii rosną lub spadają ceny i płace. Jednak ludzkie serca były wtedy takie same jak dziś. Tak samo chciwość i zachłanność sprawiały, że nie patrzyło się na los biednego. To w jego obronie staje Biblia. Właśnie biednych wyzwala Jezus, o którym mówi Pismo Święte, że „w śmierci swej był [na równi] z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało” (Iz 53, 9).
Krzywdy i kłamstwa dla powiększania własnych dóbr powtarzają się w różnych warunkach, przyjmując różne formy.

WYMAGAJĄ OCZYSZCZENIA
W obecnym czasie w odczuciu wielu ludzi to banki i bankowcy są synonimami wyzysku i ogromnych korzyści prezesów i właścicieli.

Instytucje bankowe mogą nawet doprowadzać do przewrotów w biednych krajach z powodu niewypłacalności ich rządów. Niedawno w Zimbabwe ludzie, którzy mieli oszczędności w bankach, stracili wszystko ‒ zbankrutował cały kraj. Papież Franciszek w posynodalnej adhortacji Querida Amazonia zauważa, że „najsilniejsi nigdy nie zadowalają się uzyskanymi dochodami”. A instytucje finansowe zawsze były najsilniejsze. Zysk nigdy im nie wystarczał, zawsze chciały więcej. Często kierowali nimi ludzie słabi moralnie. Papież o tym wie, bo tak jak jego poprzednik Benedykt XVI, widział z bliska, że watykański Instytut Dzieł Religijnych ‒ bank, który z założenia miał dbać o czystość intencji i być wzorem uczciwości w zarządzaniu dobrami, sam wymagał oczyszczenia.

Módlmy się za finansistów, aby współpracowali z rządami dla dobra i ochrony obywateli przed niebezpieczeństwami.

Piotr Eyoum/pdm

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna