Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

„Wobec wszystkich, my, chrześcijanie, w postawie pokory i braterstwa powinniśmy dawać świadectwo miłości Chrystusa” – powiedział Papież w rozważaniu przed modlitwą Regina Caeli. Nawiązał do dzisiejszej Ewangelii ukazującej Jezusa, Dobrego Pasterza, który broni i miłuje swoje owce. W przeciwieństwie do „najemnika” Jezus ratuje nas w wielu trudnych i niebezpiecznych sytuacjach, dzięki światłu swojego słowa oraz mocy swojej obecności, której szczególnie doświadczamy w sakramentach.

Franciszek zwrócił uwagę, że drugim ważnym aspektem naszej relacji z Dobrym Pasterzem jest to, że On nas zna i że my również znamy Jego. Jezus zna każdego z osobna, nie jesteśmy dla Niego anonimowi.
Papież – każdy może powiedzieć: „Jezus mnie zna”.

Dla Niego nie jesteśmy «masą», «tłumem», nie. Jesteśmy wyjątkowymi osobami, każdy z własną historią. On zna nasze życie, zna naszą wartość, zarówno jako stworzenia, jak i istoty odkupionej przez Chrystusa. Każdy z nas może powiedzieć: Jezus mnie zna! On nas zna jak nikt inny – podkreślił Ojciec Święty. – Tylko On wie, co jest w naszym sercu, zna nasze zamiary, najbardziej ukryte uczucia. Jezus zna nasze zalety i nasze wady, jest także zawsze gotów, aby zatroszczyć się o nas i leczyć rany naszych błędów z obfitością swojego miłosierdzia.

Franciszek zaznaczył, że to w Jezusie Chrystusie urzeczywistnia się obraz pasterza Ludu Bożego nakreślony przez proroków. Wyraża się on w trosce o owce, gromadzeniu ich, opatrywaniu zranień oraz uzdrawianiu chorych. Dobry Pasterz nade wszystko miłuje swoje owce aż do oddania za nie swojego życia.

Papież – miłość Chrystusa ogarnia wszystkich
Miłość do owiec, to znaczy do każdego z nas, prowadzi Go do śmierci na krzyżu, ponieważ taka jest wola Ojca, aby nikt nie zginął. Miłość Chrystusa nie jest wybiórcza; ogarnia wszystkich – podkreślił Papież. – On sam przypomina nam o tym w dzisiejszej Ewangelii, kiedy mówi: «Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I muszę je przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz» (J 10, 16). Te słowa świadczą o Jego powszechnej trosce. On jest pasterzem wszystkich. Jezus chce, aby wszyscy mogli przyjąć miłość Ojca i spotkali Boga.

Ojciec Święty przypomniał, że dzisiaj Kościół jest powołany do wypełniania powszechnej misji Dobrego Pasterza także wobec tych, którzy do niego nie należą. Oni również są dziećmi Bożymi, za które Chrystus oddał swoje życie. „Niech Najświętsza Maryja Panna pomoże nam podążać za Dobrym Pasterzem i z radością współpracować w Jego misji” – modlił się na zakończenie Franciszek.

Krzysztof Ołdakowski SJ, Watykan

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna