Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Po raz czwarty Komisja Episkopatu Polski ds. Misji podczas uroczystej gali wręczyła Medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis” osobom i instytucjom zasłużonym dla misyjnego dzieła Kościoła. Uroczystość odbyła się 14 kwietnia 2021 r., w święto Chrztu Polski, w Sanktuarium św. Ojca Pio w Warszawie.

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” przyznawany jest w następujących kategoriach: za zasługi w dziele misyjnym; za pomoc modlitewną i duchową misjom; za pomoc materialną i finansową misjom; za informację medialną oraz dla osób szczególnie oddanych misjom. W każdej z tych kategorii nagroda została wręczona trzem osobom bądź instytucjom. Wśród 15 odznaczonych znalazły się osoby współpracujące z Dyrekcją Krajową Papieskich Dzieł Misyjnych.

Ks. prał. Henryk Kowalski, dyrektor PDM diec. włocławskiej, 13 lat pracował na misjach na Wybrzeżu Kości Słoniowej, a po powrocie do Polski zaangażował się w budowę Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Ksiądz Kowalski pełnił również funkcję krajowego sekretarza Papieskiej Unii Misyjnej oraz był redaktorem naczelnym kwartalnika „Światło Narodów”. Został odznaczony za szczególne oddanie misjom.

Krystyna Malicka otrzymała medal za zasługi w misyjnym dziele Kościoła. Pani Malicka od 38 lat angażuje się w animację misyjną, najpierw diecezji opolskiej, a od 1992 r. – diecezji gliwickiej. Przez lata zbierała środki finansowe na pomoc diecezjalnym misjonarzom, wysyłała paczki, utrzymywała kontakty listowne. Organizowała spotkania misyjne, zajmowała się kształceniem animatorów misyjnych w diecezji oraz prowadziła koło misyjne w swojej parafii. Pisze artykuły do „Gościa Niedzielnego” i „Misje Dzisiaj”, a także organizuje Kolędników Misyjnych i misyjne pielgrzymki dzieci pierwszokomunijnych do katedry gliwickiej.

Anetę Rayzacher-Majewską wyróżniono za pomoc modlitewną i duchową. Pani Aneta od lat jest związana z Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci. Współtworzy misyjne materiały formacyjne dla dzieci, jest powoływana do oceny prac konkursowych, wspiera radami pracę animacyjną i formacyjną oraz angażuje się w formację misyjną katechetów – księży, sióstr i świeckich.

Siostra Celina Torończak CSSH, nagrodzona za pomoc materialną i finansową dla misji, od 2008 r. prowadzi Ognisko Misyjne w parafii św. Michała Archanioła w Kwielicach oraz szkolno-parafialne Ognisko Misyjne przy parafii św. Marcina i szkole podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach. Od kilku lat jest referentką misyjną w zgromadzeniu. Od 2008 r. należy do Papieskiej Unii Misyjnej. Jej praca polega na animacji misyjnej, pomocy materialnej, a przede wszystkim duchowej, do czego zachęca dzieci, młodzież, rodziców, parafie i szkoły. Dzieliła się wiedzą podczas Szkoły Animatorów Misyjnych w Legnicy. Przygotowywała i prowadziła warsztaty dla animatorów podczas Ogólnopolskiej Szkoły Animatorów w CFM w Warszawie. Organizowała pierwsze Diecezjalne Spotkania Grup Misyjnych oraz Spotkania Rejonowe dla Grup Misyjnych i ludzi zaangażowanych w pomoc misjom.

Maria Koziarska od 23 lat angażuje się jako wolontariuszka w inicjatywy misyjne przy Katedrze Polowej w Warszawie. Wspiera modlitwą powołania misyjne. Popularyzuje akcję AdoMiS (Adoptuj Misyjnych Seminarzystów). Co miesiąc ofiarowuje dar serca na stypendia dla seminarzystów z krajów misyjnych. Pisuje o wydarzeniach misyjnych również w dwutygodniku Ordynariatu Polowego WP „Nasza Służba”. Bierze udział w modlitwie różańcowej za misje w parafiach wojskowych.

Ks. kan. Stanisław Gajewski w latach 1983-2020, jako proboszcz parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Niedzborzu, animował dzieła misyjne. Otaczał opieką ognisko Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Wspomagał modlitewnie misjonarzy i misyjne wspólnoty. Prowadził takie akcje, jak: Kolędnicy Misyjni, Dzieci Pierwszokomunijne Dzieciom Misji oraz loterie misyjne. Co roku uczestniczył w spotkaniach środowisk misyjnych. Zapraszał do parafii misjonarzy.

W kategorii „informacja medialna” Kapituła Medalu doceniła Wydawnictwo Sióstr Loretanek, które na łamach miesięcznika „Różaniec” propaguje misje ad gentes oraz dzieło sługi Bożej Pauliny Jaricot. Redakcja „Różańca” angażuje się w animację i formację misyjną kółek różańcowych w Polsce. Siostry otrzymały medal w roku jubileuszowym – 100-lecia istnienia zgromadzenia.

Galę rozpoczęła uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura SVD, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. „Przeżywamy tę uroczystość w czasie pandemii koronawirusa, która to krzyżuje nasze plany. Z tego też powodu nie mogliśmy dokonać wręczenia tychże medali w październiku 2020 roku. Wybraliśmy datę 14 kwietnia nieprzypadkowo. To historyczna data przyjęcia chrztu przez Mieszka I, przez Polskę, to 1055 rocznica rozpoczęcia chrystianizacji Polski i ewangelizacji. W tym dniu uświadamiamy sobie, że słowa nakazu misyjnego Jezusa: «Idźcie i głoście» są nadal aktualne, że głoszenie Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego to podstawowa misja i posłanie Kościoła przez wieki i dziś. Wszyscy od chrztu świętego jesteśmy wezwani do tej misji poprzez głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu, poprzez świadectwo życia wiernego Ewangelii, poprzez modlitwę, ofiarowanie cierpień, pomoc materialną czy poprzez przekazywanie informacji o życiu ludzi na różnych kontynentach i pracy misjonarzy wśród nich” – powiedział bp Mazur, witając uczestników.
Medal został ustanowiony w 2017 r. przez przewodniczącego Komisji KEP ds. Misji bp. Jerzego Mazura z okazji świętowania przez Komisję złotego jubileuszu swojej działalności.
Pierwsza Kapituła Medalu odbyła się 15 września 2018 r. w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Na jej przewodniczącego wybrano bp. Jana Piotrowskiego, a na sekretarza – ks. Zbigniewa Sobolewskiego.
mk/pdm

Fot. M. Krystecka

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna