Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11.00 słowem wstępnym ks. Jacka Gancarka – moderatora krajowego Stowarzyszenia Żywy Różaniec. Uczestnicy wysłuchali także konferencji ks. dra Stanisława Szczepańca „Maryja, Matka nadziei”. Ważnym punktem spotkania było omówienie IX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę, która w tym roku ma odbyć się w dniach 4-5 czerwca.
Tematem spotkania są również zbliżające się jubileusze: 400 lat Kongregacji Ewangelizacji Narodów oraz stulecie papieskości Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Dzieła św. Piotra Apostoła i Dzieła Misyjnego Dzieci.
Ważnym tematem jest kolejny rok Wielkiej Nowenny Różańcowej przygotowującej do 200-lecia powstania Żywego Różańca.
Siostry loretanki natomiast prezentują sprawy związane z działalnością miesięcznika „Różaniec”.

ep/pdm

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna