Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Lekarstwem na grzech jest Boże Miłosierdzie, które jest bezkresne jak ocean. Chociaż każdy człowiek jest grzeszny, Bóg nie przychodzi, aby nas karać, ale przytulić do swojego serca. 

Miłosierdzie Boże dla wszystkich - Ekspres rodzinny

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna