Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Nieznacznie wzrosła liczba katolików na świecie. Obecnie jest ich 1 mld 345 mln. Najbardziej dynamicznie chrześcijaństwo rozwija się w Afryce i w południowo-wschodniej Azji.

Jednakże najbardziej katolickim krajem wciąż pozostaje Brazylia. Natomiast Europa i Ameryka Północna to kontynenty stagnacji. Takie dane zawierają dopiero co opublikowane: Rocznik Papieski (Annuario Pontificio 2021) oraz Rocznik Statystyczny Kościoła (Annuarium Statisticum Ecclesiae 2019).

Statystyki odnoszą się do lat 2018-2019. Wynika z nich, że liczba katolików na świecie wzrosła o 1,1 %, co oznacza wzrost o 16 mln w porównaniu do roku 2018, jednak procentowo liczba ta pozostaje na tym samym poziomie – jest to niecałe 18% światowej populacji.

Najbardziej dynamicznie Kościół rozwija się na Czarnym Lądzie, gdzie mieszka prawie 18% wszystkich katolików. Odnotowano tam wzrost o 3,4 %. W Afryce wzrasta także liczba księży, co w połączeniu ze zwiększającą się ich liczbą w Azji sprawia, że na świecie jest coraz więcej kapłanów. Ilość święceń na tych dwóch kontynentach rekompensuje nawet spadki w Europie i Ameryce Północnej., gdzie z kolei wzrasta liczba diakonów stałych, którzy przejmują niektóre obowiązki kapłanów, których zaczyna brakować.

Statystyki ukazują też znaczący spadek liczby sióstr zakonnych na całym świecie. Od roku 2018 ich liczba zmniejszyła się o prawie 2%. Co prawda, coraz więcej jest zakonnic w Afryce i w południowo-wschodniej Azji, ale bardzo wyraźne spadki odnotowała Europa, Ameryka Północna i Oceania.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna