Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

„Módlcie się, aby na całym świecie – w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie – odnawiała się wrażliwość na wartość życia ludzkiego na każdym etapie i w każdej kondycji” – powiedział Ojciec Święty do Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Nawiązał do obchodzonego dziś w Polsce Narodowego Dnia Życia i jutrzejszego Dnia Świętości Życia.

Oto słowa Ojca Świętego:
„Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj w Polsce przypada Narodowy Dzień Życia ustanowiony przez parlament w roku 2004. Jutro, w uroczystość Zwiastowania, Kościół w Polsce obchodzić będzie Dzień Świętości Życia. Za wstawiennictwem Maryi, Matki Bożej, módlcie się, aby na całym świecie – w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie – odnawiała się wrażliwość na wartość życia ludzkiego na każdym etapie i w każdej kondycji. Z serca wam błogosławię”.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:
„Dziś, w przeddzień uroczystości Zwiastowania Pańskiego, katecheza poświęcona jest modlitwie w komunii z Maryją. Wiemy, że główną drogą modlitwy chrześcijańskiej jest człowieczeństwo Jezusa. Istotnie, ufność typowa dla modlitwy chrześcijańskiej byłaby pozbawiona sensu, gdyby Słowo nie stało się ciałem, obdarzając nas w Duchu Świętym swoją synowską relacją z Ojcem.

Każda modlitwa, jaką wznosimy do Boga, jest przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, i dokonuje się przez Jego wstawiennictwo. W tym jedynym pośrednictwie Chrystusa mają sens i wartość inne odniesienia, które chrześcijanin znajduje dla swojej modlitwy i pobożności, a przede wszystkim odniesienie do Maryi Dziewicy. Jezus, powierzając Jej z krzyża umiłowanego ucznia, rozszerzył macierzyństwo Maryi na cały Kościół. Od tej chwili wszyscy znajdujemy się pod Jej matczyną opieką. Dlatego zwracamy się do Niej, używając ewangelijnych określeń: „pełna łaski”, „błogosławiona między niewiastami” (por. KKK, 2676 i nn.). W modlitwie „Zdrowaś Maryjo” dodajemy tytuł „Theotokos” – Matka Boga i prosimy, aby modliła się za nas, grzeszników i wstawiała się ze swoją czułością „teraz i w godzinę śmierci naszej”.

Modlitwy kierowane do Maryi nigdy nie są daremne. Ta, która wypowiadając słowa „niech mi się stanie”, chętnie przyjęła zaproszenie Anioła, odpowiada również na nasze błagania, wsłuchuje się w nasze głosy, nawet te, które pozostają zamknięte w sercu. Jak każda dobra matka, broni nas w niebezpieczeństwach, troszczy się o nas, nawet wówczas, gdy tracimy z oczu kierunek pielgrzymowania i narażamy na szwank nie tylko nasze zdrowie, ale i zbawienie. Maryja zawsze jest w tych sytuacjach i modli się za nas, bo Ona prawdziwie jest naszą Matką.

st (KAI)

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna