Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Franciszek powiedział, że druga niedziela Wielkiego Postu zaprasza nas, byśmy głębiej przyjrzeli się przemienieniu Jezusa na górze Tabor w obecności trzech Jego uczniów (por. Mk 9, 2-10). Pan zabrał ich tam – po zapowiedzi swojego cierpienia, odrzucenia i śmierci – w sytuacji, gdy załamał się w nich obraz silnego i triumfującego Mesjasza.

Papież zwrócił uwagę, że jaśniejące oblicze i lśniące szaty, które zapowiadają obraz Chrystusa jako Zmartwychwstałego, tym przerażonym ludziom dają światło, aby przeszli przez ciemność: śmierć nie będzie końcem wszystkiego, ponieważ otworzy się na chwałę zmartwychwstania.

Ojciec Święty zaznaczył, że przemienienie jest „zapowiedzią” światła w samym centrum Wielkiego Postu. Jest zaproszeniem do uświadomienia sobie – zwłaszcza gdy przechodzimy przez trudną próbę – że Pan zmartwychwstał i nie pozwala, aby ciemności miały ostatnie słowo. Czasem się zdarza, że przechodzimy przez chwile ciemności w naszym życiu osobistym, rodzinnym lub społecznym i obawiamy się, że nie ma z nich wyjścia. Czujemy się przerażeni w obliczu wielkich pytań, takich jak choroba, cierpienie osób niewinnych czy tajemnica śmierci.

Na drodze wiary często się gubimy, napotykając zgorszenie krzyża i wymagania Ewangelii, która żąda od nas, abyśmy poświęcili nasze życie na służbę i utracili je w miłości, zamiast zachowywać i bronić dla samych siebie. Potrzebujemy więc innego spojrzenia, światła, które dogłębnie oświetla tajemnicę życia i pomaga nam wyjść poza nasze schematy i poza kryteria tego świata – podkreślił Franciszek. – Także i my jesteśmy powołani, aby wejść na górę, aby podziwiać piękno Zmartwychwstałego, który zapala promienie światła w każdej chwili naszego życia i pomaga nam interpretować historię w oparciu o zwycięstwo paschalne.“

Papież zwrócił również uwagę, że poczucie, że „dobrze nam być” w obecności Pana, nie może prowadzić do duchowego lenistwa. Nie możemy pozostać na górze i cieszyć się szczęściem tego spotkania w samotności. Jezus sam na powrót sprowadza nas w doliny, między naszych braci i siostry, do codziennego życia.

Musimy wystrzegać się duchowego lenistwa: jest nam dobrze, z naszymi modlitwami i liturgią, i to nam wystarczy. Nie! Wspinanie się na górę nie oznacza zapominania o rzeczywistości; modlitwa nie oznacza nigdy uchylania się od trudów życia; światło wiary nie służy pięknym duchowym wzruszeniom. Nie, to nie jest orędzie Jezusa. Jesteśmy wezwani do przeżywania spotkania z Chrystusem, abyśmy oświeceni Jego światłem, mogli je nieść i sprawiać, by wszędzie jaśniało. Zapalać małe światełka w sercach ludzi, być małymi lampkami Ewangelii, które niosą odrobinę miłości i nadziei: oto misja chrześcijanina. – podkreślił Ojciec Święty.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Fot. Vatican Media

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna