Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

„Pierwsze myśli o kapłaństwie zaczęły rodzić się w moim sercu w Wielki Piątek” – mówi ks. Michał Ulaski z diec. radomskiej, który niedługo wyjedzie na misje na Alaskę.

Przyszły misjonarz prosi, abyśmy wspierali kleryków w krajach misyjnych.

mł/pdm

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna