Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

„Módlmy się, by misjonarze z Eucharystii czerpali siłę do codziennych zmagań, posługi słowa i dawania świadectwa miłości”– napisał bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, w komunikacie na Niedzielę „Ad Gentes”, przeżywaną w tym roku pod hasłem: „Żyjmy Eucharystią”.

W Kościele polskim II niedziela Wielkiego Postu przeżywana jest jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. „Dziękując Bogu za ich trud i oddanie sprawie Ewangelii, prośmy, by strzegł ich od niebezpieczeństw, wspomagał w trudnościach i błogosławił ich pracy” – napisał bp Mazur. „Módlmy się, by z Eucharystii czerpali siłę do codziennych zmagań, posługi słowa i dawania świadectwa miłości” – podkreślił nawiązując do hasła tegorocznej Niedzieli „Ad Gentes”.

Przewodniczący KEP ds. Misji przypomniał, że w Azji i Oceanii, Afryce oraz w Ameryce Łacińskiej posługują 1883 misjonarki i misjonarze z Polski. „Jesteśmy dumni, że w czasie pandemii, misjonarze pozostali na swoich placówkach, chociaż wiele organizacji pozarządowych wycofało się z terenów misyjnych – zaznaczył. – Misjonarze pozostali, by być znakiem nadziei i nieść ulgę strapionym, chorym i ubogim. Dlatego mają prawo do naszej modlitwy, ofiar duchowych i materialnych”.

Biskup Mazur skierował słowa wdzięczności do wszystkich, którzy włączają się w dzieło misyjne. W sposób szczególny podziękował ludziom chorym i cierpiącym. „Eucharystia daje wam moc do dźwigania krzyża choroby i niepełnosprawności, wy zaś dla misjonarzy upraszacie łaski potrzebne w głoszeniu Ewangelii” – podkreślił. Biskup zwrócił się także ze swoim apelem do polskich rodzin – Kościołów domowych: „Wychowujcie dzieci i młodzież w duchu solidarności i braterstwa chrześcijańskiego. Misjonarze oczekują naszej pomocy”.

W minionym roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zrealizowało 99 projektów na kwotę 470 tys. zł i wsparło walkę ze skutkami pandemii wśród najuboższych kwotą ponad 2,6 mln zł. „Misjonarze oczekują naszej pomocy. Prowadząc wiele dzieł ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych, potrzebują na nie środków materialnych” – dodał bp Mazur.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” można wesprzeć wpłacając ofiary na konto, a także wysyłając sms-a na numer 72032 o treści „Misje” (koszt 2,46 zł z Vat). Więcej informacji o sposobach pomagania misjom znajdziemy na stronach www.misje.pl, www.adgentes.misje.pl.

BP KEP

 

 

Poniżej publikujemy pełny tekst komunikatu:


KOMUNIKAT NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU „AD GENTES” 28 II 2021 R.
DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI


„Żyjmy Eucharystią”Umiłowani w Chrystusie Panu kapłani, osoby życia konsekrowanego, siostry i bracia!

II niedziela Wielkiego Postu jest w Kościele w Polsce Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Ma więc ona swój wydźwięk misyjny: przypomina o powołaniu uczniów-misjonarzy oraz naszej odpowiedzialności za zbawienie tych, do których jeszcze nie dotarła Ewangelia Chrystusa.
W tym roku modlitwie, postom i ofiarom w intencji misjonarzy towarzyszy hasło: „Żyjmy Eucharystią”. Odnawiamy w sobie świadomość, że Eucharystia prowadzi nas do świata. Posilając się nią, idziemy do innych, by dzielić się Bożą radością i nadzieją. Żyjemy Eucharystią – to znaczy urzeczywistniamy to, co Ona oznacza i korzystamy z mocy, którą ofiarowuje. Wypełniamy swą misję wobec świata, potrzebującego Bożej łaski i mocy.

W tę niedzielę ogarniamy serdeczną modlitwą 1883 misjonarki i misjonarzy w dalekiej Azji i Oceanii, Afryce oraz Ameryce Łacińskiej. Dziękując Bogu za ich trud i oddanie sprawie Ewangelii, prośmy, by strzegł ich od niebezpieczeństw, wspomagał w trudnościach i błogosławił ich pracy. Módlmy się, by z Eucharystii czerpali siłę do codziennych zmagań, posługi słowa i dawania świadectwa miłości. Jesteśmy dumni, że w czasie pandemii misjonarze pozostali na swoich placówkach, chociaż wiele organizacji pozarządowych wycofało się terenów misyjnych. Ich postawa nie jest romantycznym zrywem serca ani też szarżującą odwagą, ale wyrazem zaufania Bogu i miłości do ludzi, do których zostali posłani. Misjonarze pozostali, by być znakiem nadziei i nieść ulgę strapionym, chorym i ubogim. Dlatego mają prawo do naszej modlitwy, ofiar duchowych i materialnych.

Zachęcając wszystkich do troski o misje, serdecznie dziękuję w imieniu młodych Kościołów misyjnych za wszelkie dobro im ofiarowane. Dziękuję kapłanom, osobom życia konsekrowanego oraz wiernym świeckim za pomoc misjom. To zwyczajne, ofiarne i hojne zaangażowanie misyjne Kościoła w Polsce świadczy o tym, że żyjemy Eucharystią. Dziękuję wspólnotom parafialnym, które borykając się z trudnościami związanymi z pandemią, nie zamykają się na potrzeby świata misyjnego.

Szczególne słowo wdzięczności kieruję do ludzi chorych, którzy ofiarowują swe modlitwy i cierpienia w intencji misji. Dziękuję za wasze duchowe wsparcie dla misjonarek i misjonarzy, za wymianę darów w Kościele. Eucharystia daje wam moc do dźwigania krzyża choroby i niepełnosprawności, wy zaś upraszacie dla misjonarzy łaski potrzebne w głoszeniu Ewangelii.

Zwracam się z gorącym apelem do rodzin, które w obecnym czasie jawią się jako Kościoły domowe. Otoczcie modlitwą misje ad gentes. Módlcie się o powołania misyjne, by nie zabrakło tych, którzy będą głosić Ewangelię. Nie zapominajcie też w swych modlitwach i dobrych uczynkach o rodzinach w krajach misyjnych. Wychowujcie dzieci i młodzież w duchu solidarności i braterstwa chrześcijańskiego. Misjonarze oczekują naszej pomocy. Prowadząc wiele dzieł ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych, potrzebują na nie środków materialnych.

Pomóżmy dziś misjonarkom i misjonarzom, przekazując ofiary do puszek. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w ubiegłym roku zrealizowało 99 projektów na kwotę 470 tys. zł. i wsparło walkę ze skutkami pandemii wśród najuboższych kwotą ponad 2,6 mln zł. Dołączmy do grona darczyńców misji poprzez ofiary na jego konto, a także wysyłając sms-a na numer 72032 o treści „Misje” (koszt 2,46 zł. z Vat). Więcej informacji o sposobach pomagania misjom znajdziecie na stronach www.misje.pl i www.adgentes.misje.pl.

Zapewniając o modlitwie i wdzięczności za pomoc misjom, wszystkim z serca błogosławię: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
Warszawa, 28 II 2021 r.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna