Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

„Niech okres Wielkiego Postu pozwoli nam powróć do Boga, abyśmy na nowo odkryli radość bycia miłowanymi” – powiedział Franciszek podczas Mszy św. sprawowanej w bazylice watykańskiej w Środę Popielcową. Głowę papieża posypał popiołem archiprezbiter bazyliki watykańskiej kard. Angelo Comastri.

Już na wstępie, cytując słowa proroka Joela z pierwszego czytania dzisiejszej liturgii, Ojciec Święty nadmienił, że Wielki Post jest podróżą powrotną do Boga, która angażuje całe nasze życie, całe nasze „ja”. „Jest to czas na zweryfikowanie dróg, którymi podążamy, by odnaleźć tę, która prowadzi nas na powrót do domu, aby na nowo odkryć podstawową więź z Bogiem, od którego wszystko zależy” – powiedział.

Następnie nadmienił, że droga Wielkiego Postu jest wyjściem z niewoli ku wolności, tak jak była nią pielgrzymka narodu wybranego z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Zauważył, że „drogę powrotną do Boga utrudniają nasze niezdrowe przywiązania, powstrzymują ją zwodzące pęta nałogów, fałszywe zabezpieczenia pieniędzy i pozorów, paraliżujące narzekanie człowieka czującego się ofiarą. Aby pielgrzymować, musimy zdemaskować te złudzenia”.

Ojciec Święty zachęcał również do naśladowania syna marnotrawnego, doświadczającego, że przebaczenie Ojca na powrót stawia nas na nogi. „Boże przebaczenie, spowiedź, jest pierwszym krokiem naszej drogi powrotnej” – stwierdził.

Następnie wskazał na przykład trędowatego, który został uzdrowiony przez Jezusa. Zachęcił też, by powrócić do Ducha Świętego, aby na nowo odkryć ogień uwielbienia, który spala popioły narzekań i rezygnacji.

Ojciec Święty zaznaczył, że nasza podróż powrotu do Ojca jest pozwoleniem na wzięcie nas za rękę. „Ojciec, który wzywa nas do powrotu, to Ten, który opuszcza dom, aby nas szukać; Pan, który nas uzdrawia, to Ten, który pozwolił się zranić na krzyżu; Duch, który sprawia, że zmieniamy nasze życie, to Ten, który tchnie z mocą i łagodnością na nasz proch” – stwierdził Franciszek.

Podkreślił ponadto, że nawrócenie serca jest możliwe tylko wtedy, gdy wychodzi się od prymatu działania Boga: „Początkiem powrotu do Boga jest uznanie, że Go potrzebujemy, że potrzebujemy miłosierdzia. To jest właściwa droga, droga pokory”.

Wielki Post „to czynienie siebie małymi. W tej podróży, aby nie zgubić kursu, stańmy przed krzyżem Jezusa: jest on milczącą katedrą Boga. Każdego dnia patrzmy na Jego rany. Na tym forum rozpoznajemy naszą pustkę, nasze niedostatki, rany zadane przez grzech, ciosy, które przyniosły nam cierpienie. A jednak właśnie tam widzimy, że Bóg nie wytyka nas palcem, ale szeroko otwiera przed nami swoje ręce.

Jego rany są dla nas otwarte i tymi ranami zostaliśmy uzdrowieni (por. 1 P 2, 25; Iz 53, 5). Ucałujmy je, a zrozumiemy, że właśnie tam, w najbardziej bolesnych wyrwach życia, czeka na nas Bóg ze swoim nieskończonym miłosierdziem. Ponieważ tam, gdzie jesteśmy najbardziej bezbronni, gdzie najbardziej się wstydzimy, On wyszedł nam na spotkanie. A teraz zaprasza nas, abyśmy do Niego powrócili, abyśmy na nowo odkryli radość bycia miłowanymi” – powiedział Ojciec Święty na zakończenie swej homilii.

st (KAI)/Watykan

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna