Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

15 lutego 2021 r. w Centrum Formacji Misyjnej miała miejsce uroczystość odpustowa świętych Cyryla i Metodego, patronów CFM i miejscowej kaplicy.

Przed Eucharystią został odśpiewany trzygłosowo Akatyst ku czci świętych Cyryla i Metodego, który jednocześnie był transmitowany na żywo przez Facebooka.

Eucharystii przewodniczył ks. biskup Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, który w czasie homilii przypomniał zebranym bardzo proste, ale jednocześnie ważne zasady właściwego wypełniania swojego powołania. Rozpoczął przepowiadanie podkreślając, że każde prawdziwe powołanie jest wielkie, bo pochodzi od Boga. My jednak nie zawsze pamiętamy o tym, że to, do czego Bóg nas zaprasza, ma ogromne znaczenie, choćbyśmy nie czynili nadzwyczajnych rzeczy.

Pasterz Kościoła warszawsko-praskiego zwrócił również uwagę na cechy osobiste powołanego, między innymi bycie krzewicielem pokoju. Ten, kto rozbija i wprowadza zamęt w swoim życiu, nie wypełnia dobrze swojego powołania. W kolejnej refleksji biskup zwrócił uwagę na priorytety w wypełnianiu powołania, mówiąc, że znany nam dobrze cytat biblijny „Szukajcie wpierw Królestwa Bożego” wzywa nas do akcentowania najpierw duchowych, Bożych spraw w życiu, a dopiero później wszystkich innych, na które starczy nam czasu i sił.

Kontynuując homilię hierarcha podkreślił, że kolejnym ważnym elementem jest kierowanie się ekonomią Bożą, a nie ludzką. Nie zawsze musimy wypadać dobrze w statystykach swoich osiągnięć, bo czasem nasze wierne wypełnianie powołania nie przynosi natychmiast dostrzegalnych owoców, ale mimo to czujemy w sercu pokój, że zrobiliśmy wszystko, co byliśmy w stanie zrobić.

Po Eucharystii wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni do wspólnego braterskiego odpustowego stołu.

o. Kazimierz Szymczycha SVD / Warszawa

Fot. misje.pl

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna