Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

PRZECIW CZŁOWIEKOWI
Na świecie nadal istnieją systemy społeczne i polityczne, które uzurpują sobie prawo do decydowania o wszystkich sferach ludzkiego życia. Jako śmiertelne zagrożenie traktują każdego, kto próbuje walczyć o podstawowe prawa dla ludzi. Podobnie postępują autorytarne reżimy, w których władzę ma wąska grupa, najczęściej niezdolna postrzegać rzeczywistość inaczej niż przez pryzmat własnego interesu. Ludzie walczący o podstawowe prawa także ze strony tego rodzaju reżimu spotykają się z bardziej lub mniej jawną wrogością.

Istnieją także kraje demokratyczne, które znajdując się w kryzysie, nie chcą słuchać ludzi walczących o podstawowe prawa dla mieszkańców. Nie słuchają dziennikarzy dopominających się o prawo do prawdy, aktywistów stających w obronie życia od poczęcia, ludzi broniących słabszych przed nadużyciami ze strony wpływowych i bogatych – takie przykłady można mnożyć. Nie brakuje osób ryzykujących nawet własne życie w walce o podstawowe prawa wszystkich.

POWIERZONA MISJA
Kwietniowa papieska intencja modlitewna przypomina nam przede wszystkim, że zawsze i wszędzie jesteśmy we¬zwani do misji, którą powierzył nam Jezus – do umacniania w świecie królestwa Bożego także poprzez upominanie się o prawa i godność każdego człowieka. Tych wszystkich, którzy na wzór Pana wiernego powierzonej Mu misji aż do oddania życia walczą o podstawowe prawa dla innych, kładąc na szali własne życie, musimy w sposób szczególny otoczyć naszą modlitwą.

Módlmy się za tych, którzy ryzykują życie, walcząc o podstawowe prawa ludzi w systemach totalitarnych, autorytarnych, a także w demokracjach znajdujących się w kryzysie.

Ks. Przemysław Szewczyk, Dom Wschodni

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna