Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

O łaskę głębokiego braterstwa z wyznawcami innych religii

OGROMNE WYZWANIE
Budowanie głębokiego braterstwa z wyznawcami innych religii nie jest rzeczą prostą. W świetle Ewangelii i nauki Kościoła jest to zadanie, które staje się koniecznością. Jest to z pewnością ogromne wyzwanie, które wymaga odwagi i zaangażowania. W dzisiejszych czasach w wielu regionach świata brakuje pokojowego współistnienia wyznawców różnych religii.

Dzieło ewangelizacji potrzebuje autentycznych świadków Jezusa, którzy z mocą Ducha Świętego będą zaczynem braterstwa w rodzinie ludzkiej. Jednym z konkretnych sposobów na zrealizowanie tego celu jest dialog, zwłaszcza dialog życia. Polega on na pokojowym współistnieniu wyznawców różnych religii w praktyce dnia codziennego, w miejscu zamieszkania, ale i aktywności zawodowej. Dotyczy on wszystkich wyznawców, a jego celem jest nauka tolerancji, szacunku i braterstwa.

SENEGAL PRZYKŁADEM
W Senegalu, gdzie posługuję, dialog życia jest praktykowany od momentu przybycia pierwszych misjonarzy. Te dobre relacje, które istnieją pomiędzy wyznawcami chrześcijaństwa (7%) a muzułmanami (92% + 1% animistów), są tu czymś zupełnie naturalnym. W jednym domu część rodziny to muzułmanie, a część katolicy, zdarzają się małżeństwa „mieszane”, większość uczniów w szkołach katolickich to muzułmanie.
Papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Senegalu w 1992 r. zachęcał wyznawców obu religii do kontynuowania braterskiej współpracy: „Uczyńmy razem wszystko, abyśmy żyli we wzajemnym głębokim zrozumieniu”.

Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim braterstwie z braćmi i siostrami innych religii.

O. Szczepan Frankowski CSSP, Senegal

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna