Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

W związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniem liczby wiernych w kościołach, przypominamy o możliwości wspierania misji z okazji  Światowego Dnia Misyjnego także poprzez bezpośrednie przelewy na konto PDM.
 
Jak to zrobić?
 
Forma tradycyjna - Wpłaty prosimy kierować na konto:
PKO BP SA I/0 Warszawa
72 1020 1013 0000 0102 0002 7169
Z dopiskiem Dar serca dla misji
 
Forma dla zabieganych - zapraszamy na www.missio.org.pl i zakładka "Darowizna"
W imieniu papieża i misjonarzy z całego świata DZIĘKUJĘMY!!!

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna