Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Oto ja, poślij mnie! Hasłem dzisiejszej Niedzieli Misyjnej i tegorocznego Tygodnia Misyjnego są słowa proroka Izajasza. Posłanie jest w tradycji wiary związaniem z Osobą Boga, który jest Posyłającym. Skoro misje to sprawa wiary, to przyjęcie posłania jest swoistą rozmową z Bogiem – naszą modlitwą. Przyjmijmy na nowo prawdę o naszym chrzcielnym wybraniu i posłaniu. Niech Tydzień Misyjny rozbudzi w każdym ochrzczonym pragnienie zaangażowania i współpracy dla ewangelizacji świata.

Niedziela Misyjna to czas solidarności misyjnej w Kościele katolickim w najdalszych zakątkach świata. Do stałych trudności dochodzą te, które związane są z pandemią. Dlatego Papież Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Misyjny 2020, zatytułowanym „Oto ja, poślij mnie!”, zaapelował o zrozumienie tego, co Bóg mówi do nas w tym właśnie czasie. „Niemożność gromadzenia się jako wspólnota Kościoła w celu sprawowania Eucharystii sprawia, że znaleźliśmy się w sytuacji wielu wspólnot chrześcijańskich, które nie mogą uczestniczyć w Mszy św. w każdą niedzielę. W tym kontekście jest do nas ponownie skierowane pytanie, które zadaje nam Bóg: «Kogo mam posłać?», i oczekuje On od nas wielkodusznej i stanowczej odpowiedzi: «Oto ja, poślij mnie!»” – pisze papież.

Niech dzisiejsza Niedziela Misyjna skłoni nasze serca do otwartości i hojności. Niech pomocą w przeżywaniu Niedzieli Misyjnej i całego Tygodnia Misyjnego posłużą nam „Misyjne Materiały Liturgiczne na Tydzień Misyjny 2020”.

ep/pdm

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna