Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Misjonarka s. Dolores Zok ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego została nową przewodniczącą Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Wybrano ją podczas zebrania plenarnego Konferencji WPŻZZ, które odbyło się w Warszawie w dniach 6 i 7 października.

W zebraniu wzięło udział ok. 120 sióstr ze 104 żeńskich zgromadzeń zakonnych, które pracują w Polsce. Do nowego zarządu Konferencji (Konsulty) wybrano osiem sióstr z różnych zgromadzeń. Przewodniczącą tego gremium została s. Dolores Dorota Zok, przełożona polskiej prowincji Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego.

S. Dolores Zok pochodzi z Olesna. Z wykształcenia jest pielęgniarką i ma za sobą 20 lat pracy w trudnych warunkach misyjnych w Afryce. Niosła pomoc m.in. mieszkańcom Angoli podczas wojny domowej, opiekowała się trędowatymi, dziećmi ulicy, zakażonymi wirusem HIV i chorymi na AIDS. Pracowała również w Republice Południowej Afryki, gdzie założyła placówkę dla sierot i chorych na AIDS.

W Polsce znana jest z licznych publikacji, w których dzieliła się głębokimi refleksjami o misyjnej posłudze i spotkaniu z drugim człowiekiem, tęsknotach ludzkiej duszy oraz „ziarnach dobra i prawdy”, które odkrywała w innych ludziach i ich kulturach. Jej opowieści poruszają uniwersalne prawdy, niejednokrotnie dotykają trudnych spraw, a jednocześnie niosą światło nadziei i wiary.

Ta niedziela jest wyjątkowa, ponieważ nasza codzienność jest pogrążona w smutku pandemii, biedy i zabiegania – napisała s. Zok w swoim pierwszym liście z okazji Niedzieli Misyjnej do wszystkich konsekrowanych kobiet w Polsce. - Świat dzisiaj potrzebuje ludzi, którzy potrafią dać mu najwięcej nadziei. Dla ludzi, którzy oddali swoje życie Bogu poprzez śluby zakonne, jest to najważniejsza misja, gdziekolwiek żyjemy i cokolwiek robimy. Przywołując słowa papieża Franciszka wezwała siostry do troski o jedność Kościoła, braterstwo i przyjaźń społeczną, które pozwolą rozpoznać, docenić i miłować każdą osobę niezależnie od bliskości fizycznej, niezależnie od miejsca na świecie, w którym urodziła się lub w którym mieszka.

Papieskie Dzieła Misyjne wielokrotnie korzystały ze świadectwa misjonarki, a jednym z owoców współpracy jest publikacja „Misyjne zbliżenia. Świat oczami misjonarzy”, wydana przez Wydawnictwo Missio-Polonia.

as/pum

Fot. Arch. s. Dolores Zok SSpS

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna