Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Ks. Jacek Gancarek, krajowy moderator Żywego Różańca, napisał list, w którym w trudnym czasie pandemii i rewolucji kulturowej zachęca do zwrócenia się do Maryi poprzez modlitwę różańcową.

„Tota pulchra es Maria” – cała piękna jesteś Maryjo, wołają od wieków chrześcijanie ku Matce Chrystusa. W świecie, w którym pochwala się brzydotę, nagość i wulgarny erotyzm, Maryja ukazuje się jako stały kanon piękna, niezależny od chwilowych mód, upodobań czy filozofii.

Wobec niezliczonych aktów profanacji i ofensywy środowisk wrogich wobec religijności i próbujących kreować nowy świat z nową moralnością, opartą na afirmacji grzechu, modlitwa różańcowa jawi się jako światło dla ludzi wierzących i ratunek przed ideologizacją. Narody, które niegdyś stały się orędownikami apostazji, dziś zwracają się do Maryi z prośbą o pomoc. Angielscy biskupi zawierzyli swój kraj, nazywany dawniej „wianem Maryi”, ponownie Matce Odkupiciela, mając nadzieję na przemianę społeczeństwa.

Prostota i mistyka są dwoma słowami, które jak w soczewce skupiają w sobie charakterystykę modlitwy różańcowej, która staje się uniwersalnym wołaniem zarówno „wielkich tego świata”, jak i maluczkich.
4 października ukazała się trzecia encyklika Ojca Świętego Franciszka „Fratelli tutti”, traktująca o międzyludzkim braterstwie. Pomyślmy zatem czy uniwersalizm różańca świętego nie mógłby się przysłużyć budowaniu światowego pokoju. Odpowiedź jest oczywista. Kiedy spoglądamy na wschód od naszych granic, dostrzegamy aktualność fatimskiego wezwania i pragnienia Maryi, by Rosja się nawróciła. Niewpuszczenie metropolity mińsko-mohylewskiego arcybiskupa Kondrusiewicza na teren państwa, którego jest obywatelem, pokazuje nie tylko drastyczne pogwałcenie praw człowieka, ale także cierpienie Kościoła, który współdzieli z narodem białoruskim jego niedolę. Obecna sytuacja objawia rzeczywistą i naglącą konieczność modlitwy różańcowej o nawrócenie przywódców.

Uczniowie i studenci rozpoczynający swoje zmagania intelektualne powinni wzorem minionych pokoleń wstąpić także do Szkoły Maryi, która mogłaby w ten sposób stać się ich formatorką i nauczycielką. Młode pokolenie, nazywane „pokoleniem enter”, oczekujące cyfrowej prędkości we wszystkich dziedzinach życia mogłoby w modlitwie różańcowej odnaleźć stabilny spokój, równowagę i wartość refleksji oraz kontemplacji. Chciejmy w myśl naszej założycielki Pauliny Jaricot, modląc się w intencji Dzieła Misyjnego Kościoła w czasie Ogólnopolskiego Dnia Modlitwy Żywego Różańca w Tygodniu Misyjnym (w tym roku 22 X – czwartek) „Uczynić różaniec modlitwą wszystkich”. Niech powrócą zawieszone w czasie pandemii miesięczne spotkania formacyjne w parafiach i naszych Różach.

Dzisiejszy świat cierpi na deficyt modlitwy, dlatego jako Zarząd Żywego Różańca, by pomóc czcicielom Maryi w codziennej modlitwie, wydaliśmy pierwszy w Polsce „Modlitewnik Żywego Różańca”, który obok Statutu, Ceremoniału i Księgi Różańcowej można nabyć u sióstr loretanek lub u moderatorów diecezjalnych.
„Kto się modli, ten się zbawi, kto się nie modli, ten się potępi” – pisał w jednym ze swych dzieł wielki czciciel Matki Boga św. Alfons Maria de Liguori. Ta prawda wydaje się tak oczywista, a jednak stale musimy sobie o niej przypominać!

W zalęknionym z powodu pandemii koronawirusa świecie – razem ze św. Janem Pawłem II, Papieżem Różańca, w setną rocznicę jego urodzin, i sługą Bożym kardynałem Stefanem Wyszyńskim, który wszystko postawił na Maryję – wstępujmy każdego dnia do Szkoły Maryi, by z koronką w ręku, w modlitewnej postawie jeszcze silniej z wiarą wołać o ratunek dla siebie i świata: Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

W darze modlitewnej łączności na czas październikowych pielgrzymek diecezjalnych oraz codziennej wytrwałej modlitwy różańcowej przemieniającej świat, by stała się modlitwą wszystkich.

Ks. Jacek Gancarek, Moderator Krajowy Żywego Różańca
Częstochowa, 30.09.2020

Fot. Missio Austria

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna