Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Zakończyły się rekolekcje kapłańskie w Wyższym Seminarium Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie. Poprowadził je ks. dr Maciej Będziński z Papieskich Dzieł Misyjnych. Opiekunem rekolekcji był ks. prefekt Bartłomiej Garczyński. Rekolekcje trwały od 7 do 9 września i wzięło w nich udział 11 księży.

Temat rekolekcji brzmiał „Pan jest moim Pasterzem, niczego mi nie braknie, stół dla mnie zastawia na oczach mych wrogów”.

Celem rekolekcji było umocnienie powołania do kapłaństwa i świadomości wybrania przez Jezusa. „Każdy kapłan zaproszony jest do stołu braterstwa, Eucharystii, słowa Bożego, miłosierdzia, prowadzenia przez Maryję oraz do misyjnego posłania” – mówi ks. Będziński.

Rekolekcje kapłańskie są ćwiczeniami duchowymi i wszyscy zostali zaproszeni do modlitwy różańcowej, codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz do sakramentu pokuty i pojednania.

mł/mb//pdm

 

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna