Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Projekty finansowane przez Sekretariat

Krajowy PDRW

 
 
 
   Ofiary składane na tacę w Światowy Dzień Misyjny we wszystkich parafiach świata, również tych najbiedniejszych, tworzą Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

   Z tych środków utrzymywani są księża i katechiści pracujący na terenach misyjnych, zarówno misjonarze pochodzący z Europy, w tym również z Polski, jak i miejscowi kapłani. Z tej pomocy korzystają ci, którzy pracują na obszarach podlegających Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Są to najczęściej tereny pierwszej ewangelizacji. Stamtąd pochodzą prośby w formie projektów o pomoc finansową kierowane do Sekretariatu Generalnego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Rzymie. Dotyczą one najczęściej pomocy w budowie kościoła lub jego remoncie. Specjalna komisja przydziela kraje, które mają opłacić zatwierdzone projekty. Ofiary złożone w Polsce w roku 2010 przeznaczono na sfinansowanie projektów w Republice Demokratycznej Konga (21), Ugandzie (51), Rosji (2), Turkmenistanie (2), Uzbekistanie (2) i Azerbejdżanie (5).

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce w roku 2011 przekazało 1 168 421,35 USD na pomoc misjom.
    Wpłaty z Niedzieli Misyjnej stanowią 90% tej sumy, a wpłaty od indywidualnych ofiarodawców – 10%.

      Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce w roku 2012 przekazało na pomoc misjom  

1 139 181,56  USD.

      Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce w roku 2013 przekazało na pomoc misjom  

1 041 042,95  USD.

      Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce w roku 2014 przekazało na pomoc misjom

1 233 203,88 USD.

      Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce w roku 2015 przekazało na pomoc misjom

1 175 990,73 USD.

      Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce w roku 2016 przekazało na pomoc misjom

1 077 568, 75 USD.

     Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce w roku 2017 przekazało na pomoc misjom

1 141 658, 03 USD

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce w roku 2018 przekazało na pomoc misjom

1 214 275, 92 USD

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce w roku 2019 przekazało na pomoc misjom

1 196 115, 98 USD

 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media