Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 


W dniach od 31 maja do 1 czerwca ponad 10 tys. osób wzięło udział w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Żywego Różańca na Jasną Górę. Jak co roku, przybyli tu członkowie wspólnot Żywego Różańca z całej Polski wraz z moderatorami diecezjalnymi, a także kółek i róż różańcowych.

Żywy Różaniec jest wspólnotą założoną przez sł. Bożą Paulinę Jaricot w 1826 r. w Lyonie, zatwierdzoną przez papieża Grzegorza XVI. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana pod koniec XIX wieku. Od kilku lat Stowarzyszenie Żywy Różaniec ma swój statut, zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski.

„Hasło naszej pielgrzymki brzmi: «W mocy Ducha Świętego z Pauliną Jaricot», dlatego że Paulina Jaricot jest założycielką Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Stąd też trwa nowenna przygotowująca 200. rocznicę założenia Żywego Różańca, i ten właśnie rok przeżywany jest z Pauliną Jaricot” – opowiadał ks. Jacek Gancarek, krajowy moderator Żywego Różańca.

„Wiemy, że w każdej parafii jest Żywy Różaniec, to jest kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt kół Żywego Różańca. Można powiedzieć, że tą codzienną pracą zajmują się zelatorzy i zelatorki, czyli osoby odpowiedzialne za koło różańcowe, do którego należy 20 osób. Co miesiąc są wymieniane tajemnice różańca, tak aby omadlać wszystkie dzieła misyjne Kościoła – podkreślał ks. Gancarek. – Pierwszą, najważniejszą intencją jest ta, którą papież podaje na dany miesiąc, potem są intencje, które Ojciec Święty Jan Paweł II zawarł w Liście o Różańcu Świętym, czyli o pokój i za rodzinę, są również intencje dotyczące naszych diecezji, parafii i nasze intencje osobiste, tak aby w tajemnice różańcowe wpleść wszystkie nasze sprawy, które dotyczą codziennego życia”.

„Różaniec ma dwie niesamowite wartości: ta pierwsza, duchowa, że kiedy się człowiek modli, to nasz dom wewnętrznej modlitwy jest porządkowany, ale modlitwa ma też charakter apostolski – pomaga tym, za których się modlimy. Jan Paweł II mówił, że po Eucharystii i sakramentach świętych najbardziej sprawdzoną modlitwą jest Różaniec” – wyjaśniał krajowy moderator.

Koła i róże różańcowe działają we wszystkich diecezjach w Polsce. Pielgrzymka jest okazją do integracji wszystkich tych kół modlitewnych. W 2012 roku dzieło Żywego Różańca w Polsce otrzymało nową ogólnopolską strukturę, która została ujęta w Statucie Stowarzyszenia Żywy Różaniec i zatwierdzona przez biskupów na Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski we Wrocławiu.

Sobota była centralnym dniem spotkania. Od rana trwała wspólna modlitwa różańcowa, a ks. Bogdan Michalski wygłosił konferencję o Paulinie Jaricot.
Pielgrzymkę zwieńczyła uroczysta Msza św. o godz. 12.00, której przewodniczył bp senior Antoni Długosz z Częstochowy.
W imieniu paulinów pielgrzymów powitał o. Mieczysław Polak, podprzeor sanktuarium. Mówił: „Pozdrawiam wszystkie koła różańcowe. Z ufnością i zawierzeniem oddajecie Panu Bogu sprawy, którymi przepełnione są wasze serca, sprawy waszych rodzin, wasze osobiste problemy, radości i smutki, całe wasze życie przesuwające się tak jak paciorki różańca. Dziękujemy wam za wasze świadectwo wiary, za rodziny Bogiem silne, wspólnie modlące się na różańcu (…). Niech różaniec nadal będzie dla was siłą, która podtrzymuje na duchu, pomaga i daje nadzieję. A Maryja, która z miłością wsłuchiwała się w słowa Jezusa i która wiernie strzegła ich w swoim sercu, niech nadal przez różaniec uczy was prawdy i miłości Chrystusa”.
Na początku Eucharystii odczytany został list od Kongregacji Ewangelizacji Narodów z Watykanu.
„Wszystkie zjawiska związane z obecnością Maryi w życiu ludzkości wiąże jedna prośba Matki Bożej – odmawiajcie różaniec. W różnoraki sposób ludzie podchodzą do owej modlitwy. Niektórzy nie rozumiejąc, jaką misję spełnia różaniec, mówią, że jest to modlitwa warg lub modlitwa prostaków. Modlitwa różańcowa to modlitwa kontemplacji, dlatego dziwię się niektórym Polakom, którzy jadą na Daleki Wschód, by tam w różnoraki sposób kontemplować. Tu na miejscu w Polsce mogą przeżywać zjednoczenie z Maryją i Jezusem dzięki różańcowej modlitwie – podkreślał w homilii bp senior Antoni Długosz. – Zdrowaśki wyznaczają nam tylko czas przeżywania z Maryją i Jezusem wydarzeń zbawczych, momentów radosnych, momentów podniosłych, a szczególnie tajemnic bolesnych i wreszcie tajemnic mówiących o naszej przyszłości, bo życie nasze, jak wiele razy Jezus podkreśla, nie kończy się z chwilą naszej śmierci, ale pielgrzymujemy wszyscy do Nieba”.
„Wyjątkowa jest modlitwa różańcowa, modlitwa, która jest orężem wiary, ale modlitwa, która nie zabija, ale zbawia. I tego dzisiaj wyjątkowo nam potrzeba. Tak mi zależy na tym, aby nie tylko ludzie dorośli korzystali z sakramentu związanego z tajemnicami Różańca świętego, ale także by zachęcać młodzież i dzieci do uczestnictwa w modlitwie różańcowej” – zachęcał bp senior Antoni Długosz.
W czasie jasnogórskiego spotkania pielgrzymi odmówili jubileuszową modlitwę Żywego Różańca w Polsce.

O. Stanisław Tomoń

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media