Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

 

Jak uzyskać pomoc finansową z PDM?

 

 

Dla misjonarzy!

   W dołączonym poniżej pliku można znaleźć wszystkie potrzebne informacje dotyczące składania wniosków o pomoc finansową z Papieskich Dzieł Misyjnych. Zamieszczamy również odpowiednie formularze do pobrania. 

 

 

 

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna