Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego.
     Ten dzień, przeżywany po raz 26, jest sposobnością, by zaprosić osoby cierpiące do Misyjnego Apostolstwa Chorych.

     Papież Franciszek w orędziu na XXVI Światowy Dzień Chorego napisał: „Niewysłowione cierpienie krzyża przeszywa duszę Maryi (por. Łk 2, 35), ale Jej nie paraliżuje. Przeciwnie, zaczyna się dla Niej, jako Matki Pana, nowa droga poświęcenia. Jezus na krzyżu troszczy się o Kościół i o całą ludzkość, a Maryja jest powołana do dzielenia tej Jego troski. Dzieje Apostolskie, opisując wielkie wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, ukazują Maryję, która zaczęła wykonywać swoje zadanie w pierwszej wspólnocie Kościoła. Zadanie, które nigdy się nie kończy.”
     Chociaż Dzień Cierpienia w Intencji Misji obchodzimy w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, to również 11 lutego zapraszamy wszystkich chorych, aby tak jak Maryja podjęli się tego niekończącego się zadania, jakim jest troska o zbawienie każdego człowieka.
     Zapraszamy Was, którzy cierpicie na ciele i duszy, abyście ofiarowali Wasz ból w intencji misji i misjonarzy.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna