Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

    Wieczór 10 stycznia upłynął w naszym seminarium pod hasłem „Papieskie Dzieła Misyjne”, a to za sprawą gościa z Włoch o. Luki Bovio IMC, sekretarza krajowego Papieskiej Unii Misyjnej, który przyjechał do „Hosianum” przedstawić temat działalności misyjnej Kościoła.

     W ramach konferencji wychowawczej o. Luca rozmawiał z nami o pracy misjonarzy, opowiadał o pierwszych etapach ewangelizacji pośród ludzi nieznających jeszcze Chrystusa i o potrzebie cierpliwości w oczekiwaniu na owoce. Zaznaczył również, że początek misji może polegać na zwykłym poznaniu ludzi, a nawet po prostu zagraniu z nimi w piłkę nożną. Jako przykład przytoczył misję na południu Mongolii, w której misjonarze po meczu udawali się na adorację Najświętszego Sakramentu. Zaciekawiona ludność przychodziła zobaczyć to wydarzenie, co stało się okazją do głoszenia Ewangelii.

     O. Luca przypominał, że każdy może włączyć się w dzieło misyjne i to niekoniecznie poprzez wyjazd do dalekich krajów. Zachęcał również kleryków do zaangażowania w Papieskie Dzieła Misyjne.

     Po kolacji odbyło się spotkanie ojca Luki z seminaryjną agendą misyjną i rozmowa o ważności misyjnej roli Kościoła.

     Doświadczenie spotkania prawdziwego misjonarza jest zawsze ubogacające, ponieważ otwiera chrześcijanina na prawdę, że mimo różnic kulturowych, mentalnych czy społecznych wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Ojca.

Kl. Krzysztof Dzikowski, WSD Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna