Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     W dniach od 30 stycznia do 1 lutego 2018 r. w Ośrodku Formacyjno-Edukacyjnym Diecezji Gliwickiej w Rudach miało miejsce doroczne zebranie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych pod przewodnictwem ks. prał. Tomasza Atłasa, dyrektora krajowego PDM. Eucharystii na rozpoczęcie spotkania przewodniczył bp Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej.
      „Zaprosiłem Radę Krajową do nas, bo mamy taką ideę, żeby spotykała się ona w różnych diecezjach. Jest to także okazja do modlitwy i rozmowy z miejscowym biskupem i przedstawienia naszej rzeczywistości” – podkreślił ks. Maciej Górka, dyrektor PDM w diecezji gliwickiej.
     Uczestnikami zebrania byli dyrektorzy diecezjalni PDM oraz pracownicy Dyrekcji Krajowej PDM. W programie spotkania był czas na wspólną modlitwę, sprawozdanie finansowe, roczne sprawozdania z działalności poszczególnych Dzieł oraz zwiedzanie miejscowych zabytków.
     „Takie spotkanie odbywa się raz w roku, a jego celem jest podsumowanie pracy w animacji, współpracy w formacji misyjnej i finansów oraz przede wszystkim programowane pracy na przyszłość. Jednak największym bogactwem są rozmowy kuluarowe i dzielenie się doświadczeniem” – zaznaczył ks. Tomasz Atłas.
     „Dla każdego z nas jest to wielkie ubogacenie, bo przyjeżdżamy z różnych zakątków Polski. Kościół jest jeden, ale są różne diecezje i specyficzne spojrzenia na misyjne sprawy” – powiedział ks. Grzegorz Sonnek, dyrektor PDM w diecezji opolskiej.

Wypowiedzi uczestników zaczerpnięto z artykułu Klaudii Cwołek, redaktor „Gościa Gliwickiego”. Fot. „Gość Gliwicki”.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna