Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

   Adwent to „gorący” czas przygotowań do kolędowania misyjnego w całej Polsce. Jednym z bardzo ważnych elementów formacji dzieci i młodzieży uczestniczących w tym przedsięwzięciu są Diecezjalne Spotkania Kolędników Misyjnych. Poznaliśmy już daty spotkań dla kolędników misyjnych w 9. diecezjach.
     Pierwsze takie spotkanie odbędzie się już 16 grudnia br., ponieważ tradycją archidiecezji częstochowskiej są spotkania wigilijne z posłaniem kolędników misyjnych. W tym roku odbędzie się ono w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Myszkowie-Mrzygłodzie. W uroczystości tej wezmą udział kolędnicy misyjni, a także grupy, które wspierają misje przez  inne inicjatywy bożonarodzeniowe, jak np. jasełka misyjne i nabożeństwa przy żłóbku. Kolędnicy misyjni przeżywają tam swoje uroczyste posłanie, którego dokonuje pasterz diecezji lub w jego imieniu dyrektor archidiecezjalny PDM. Temu wydarzeniu towarzyszą spotkania z misjonarzami, prelekcje związane z tematem kolędowania oraz liczne atrakcje i konkursy. Na koniec kolędnicy zasiadają przy wspólnym wigilijnym stole, dzielą się opłatkiem, śpiewają kolędy i wzajemnie zagrzewają się do misyjnego zaangażowania.
W pozostałych diecezjach spotkania dla kolędników misyjnych mają charakter podsumowujący i dziękczynny, dlatego odbywają się po 6 stycznia, a dzieci przyjeżdżają w strojach kolędniczych i ze stosownymi rekwizytami.
     W środę 10 stycznia 2018 r. w katedrze w Płocku spotkają się „mali misjonarze” diecezji płockiej. Organizatorzy przygotowują dla dzieci i młodzieży prawdziwą ucztę duchową oraz wiele atrakcji. Będzie Msza św. z biskupem diecezji, spotkania z misjonarzami, marsz misyjny, spektakl teatralny oraz ciepły poczęstunek, zabawy i konkursy. Spotkania płockich kolędników misyjnych należą do najstarszych i niezwykle barwnych wydarzeń misyjnych w Polsce.
     W sobotę 13 stycznia 2018 r. spotkają się kolędnicy misyjni archidiecezji katowickiej i poznańskiej oraz diecezji tarnowskiej i toruńskiej. W parafii pw. św. Józefa w Piekarach Śląskich spotkają się kolędnicy archidiecezji katowickiej. W parafii św. Józefa w Środzie  Wielkopolskiej rozpocznie się misyjne świętowanie dzieci archidiecezji poznańskiej. Kolędnicy misyjni z diecezji tarnowskiej spotkają się w parafii pw. św. Mikołaja w Tylmanowej. Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych diecezji toruńskiej odbędzie się już po raz drugi w parafii pw. Chrystusa Króla oraz w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim.
     17 stycznia 2018 r. w gościnnym sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Lublinie spotkają się kolędnicy misyjni archidiecezji lubelskiej. Gośćmi spotkania będą misjonarze z różnych kontynentów i przedstawiciele Dyrekcji Krajowej PDM.
     W sobotę 21 stycznia 2018 w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Radomyślu nad Sanem spotkają się dzieci i młodzież z diecezji sandomierskiej.
     Ostatnie dwa diecezjalne spotkania kolędników misyjnych będą miały miejsce w Kielcach i w Zamościu w dniu 27 stycznia 2018 r.

     Więcej na temat tegorocznego kolędowania na  stronie http://www.dzieciom-misji.missio.org.pl/kolednicy-misyjni/projekt-roku/90-projekt-kolednicy-misyjni-2017-2018

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna