Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     5 grudnia br. ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, spotkał się z uczniami i nauczycielami 51 LO im. Tadeusza Kościuszki w Rembertowie, aby przedstawić im inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych.
     Była to kontynuacja cyklu spotkań, które odbywają się na zaproszenie s. Jolanty Hernik RMI, katechetki pracującej w rembertowskim liceum.  Tym razem tematem spotkania i rozmów z uczniami były możliwości pomocy misjom i misjonarzom na całym świecie oraz współpracy z Papieskimi Dziełami Misyjnymi. Pokazy multimedialne, spoty i filmy prezentowały różne inicjatywy PDM, dzięki którym także młodzi mogą włączyć się w ewangelizację świata.
     Młodzieży bardzo spodobał się pomysł zorganizowania misyjnego wolontariatu. „Do zobaczenia na misjach” – powiedział na zakończenie Michał, uczeń LO.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna