Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Animatorzy z Papieskich Dzieł Misyjnych poprowadzili w dniach 20-26 listopada br. w domu rekolekcyjnym sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu (archidiec. szczecińsko-kamieńska) rekolekcje dla kapłanów i dla katechetów świeckich.
     W pierwszej turze rekolekcji (20-23 listopada), którą poprowadził ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, wzięło udział 30 księży z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Wśród podjętych tematów były „cztery stoły”: stół braterstwa, Słowa, Eucharystii i miłosierdzia, a także misyjne posłanie. Nie brakowało odniesień do animacji misyjnej i możliwości współpracy z PDM.
     W kolejnych dniach (24-26 listopada) odbyły się rekolekcje dla katechetów. Wzięło w nich udział 50 katechetów. Ks. Maciej Będziński oraz s. Monika Juszka RMI z sekretariatu krajowego PUM szukali wraz z katechetami odpowiedzi na pytanie, czym jest posłanie katechety i jakie wyzwania stoją przed katechezą.
     „Od kilku lat obserwujemy, że współpraca z konkretnymi katechetami daje bardzo dobre efekty. W pracy parafialnej to kapłani i katecheci świeccy przyczyniają się do rozwoju duszpasterstwa, a od ich świadomości misyjnej zależy też otwartość wiernych na sprawy misji” – powiedział ks. Maciej Będziński.
     Po raz pierwszy w czasie tych spotkań równolegle w poszczególnych rejonach katechetycznych diecezji trwały warsztaty z pedagogiki specjalnej, które prowadziła s. Monika Juszka RMI. Mają one służyć jako pomoc w pracy katechetycznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna