Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     W dniach od 5 do 12 listopada br. w Lubaczowie trwał XXXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Przeżywano go pod hasłem „Idźcie i głoście”. Jego uczestnicy, zwłaszcza członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej, gromadzili się na wspólnej modlitwie w lubaczowskiej konkatedrze przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej Lwowskiej. Uczestniczyli również w wydarzeniach kulturalnych, patriotycznych, a nawet sportowych – Młodzieżowym Turnieju Piłki Nożnej. Ważnym elementem były także wykłady podejmujące różne aspekty hasła „Idźcie i głoście”. Jeden z nich wygłosił ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych. Prelegent mówił m.in. o odpowiedzialności za dzieło misyjne Kościoła wypływającej z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, omawiał tożsamość ucznia-misjonarza, a także wskazywał konkretne formy wspierania misji i osobistego włączenia się w misyjną współpracę. Spotkanie przeplatane były licznymi wspomnieniami i przykładami z terenów misyjnych.

 

Fot. Wikimedia Commons: Obraz Matki Bożej, fot. Leszek Stojanowski

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna