Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Na Zamku Królewskim w Warszawie 13 listopada 2017 r. odbyła się uroczysta gala z okazji 50-lecia Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Podczas uroczystości z udziałem nuncjusza apostolskiego w Polsce po raz pierwszy wręczono medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis” honorujące osoby i instytucje zasłużone dla misji.
     Podczas gali nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio przypomniał słowa papieża Franciszka, iż „Kościół nie potrzebuje biurokratów i sumiennych urzędników, ale misjonarzy z pasją”. Nuncjusz przekazał na ręce bp. Jerzego Mazura, przewodniczącego Komisji Misyjnej KEP ds. Misji, błogosławieństwo Franciszka i srebrny medal pontyfikatu Franciszka.
     W swoim wystąpieniu bp Jerzy Mazur przypomniał, że utworzenie Komisji Misyjnej w 1967 r. było owocem nauczania Soboru o misyjnej naturze Kościoła. Zadaniem Komisji było od początku koordynowanie animacji i formacji misyjnej oraz integracja środowisk misyjnych w Kościele w Polsce. Biskup Jerzy Mazur podkreślił, że wciąż istnieje wielka potrzeba działań na rzecz animacji misyjnej: „To jest wielka przestrzeń i szukanie dróg współpracy razem z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, z delegatami biskupów ds. misji poszczególnych diecezji, także ze zgromadzeniami zakonnymi oraz różnymi fundacjami. Animacja powinna przyczynić się do jeszcze większej świadomości misyjnej wśród świeckich – podkreślił Przewodniczący KEP ds. Misji.
     Podczas uroczystości wręczone zostały po raz pierwszy medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis” przyznawane osobom i instytucjom zasłużonym dla misji.
     Przyznano je w czterech kategoriach: za zasługi w dziele misyjnym; za pomoc modlitewną i duchową misjom; za pomoc materialną i finansową misjom oraz za informację medialną. W każdej z tych kategorii nagrodę przyznano trzem osobom bądź instytucjom.
     W kategorii „pomoc modlitewna i duchowa” kapituła nagrodziła m.in. panią Zofię Bacławską, członkinię Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary – za wieloletnie ofiarne zaangażowanie w animację misyjną w diecezji i parafii, kolportaż prasy misyjnej, m.in. „Misji Dzisiaj”,  inicjatywy modlitewne, zwłaszcza różańcowe w intencji misji oraz organizację adoracji wieczystej i pomoc materialną dla misjonarzy.
     Inną uhonorowaną medalem osobą, która współpracuje z Papieskimi Dziełami Misyjnymi był ks. Marek Mroczek, proboszcz parafii św. Mikołaja w Tylmanowej, inicjator Podhalańskiego Festynu Misyjnego, za wieloraką duchową i materialną pomoc misjom poprzez cenne inicjatywy pomocowe angażujące zwłaszcza dzieci, młodzież i chorych. Dwa lata temu ofiary zebrane podczas Festynu wsparły akcję Papieskich Dzieł Misyjnych Adoptuj Misyjnych Seminarzystów (AdoMiS).
     W kategorii „za zasługi w dziele misyjnym” medal otrzymał o. Antoni Koszorz, werbista, za wieloletnią i ofiarną posługę sekretarza Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz animację i formację misyjną. O. Antoni Koszorz jest znany środowisku misyjnemu również jako redaktor czasopism misyjnych. Przyczynił się m.in. do powstania czasopisma „Papieskie Intencje Misyjne”, obecnie „Misje Dzisiaj”.
     Ponadto medale przyznano trzem księżom arcybiskupom, byłym przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Misji za szczególne i wybitne zasługi w dziele misyjnym: abp. Edmundowi Piszczowi, abp. Wojciechowi Ziembie i abp. Wiktorowi Skworcowi.
    Wieczorem na Jasnej Górze bp Jerzy Mazur poprowadził rozważania Apelu Jasnogórskiego, po którym odbyło się czuwanie nocne z racji jubileuszu.
mk/pdm

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna