Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

      Ks. abp Protase Rugambwa – dotychczasowy sekretarz pomocniczy Kongregacji Ewangelizacji Narodów i przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych – został mianowany sekretarzem KEN.
     W związku z powyższą nominacją, sekretarzem pomocniczym Kongregacji Ewangelizacji Narodów i przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych został mianowany ks. Giovanni Pietro Dal Toso. Papież Franciszek wyniósł go jednocześnie do godności arcybiskupa, przydzielając mu siedzibę tytularną Foraziana.
     Abp Giovanni Pietro Dal Toso urodził się 6 listopada 1964 r. w Vicenza we Włoszech. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1989 r. w diecezji Bolzano-Bressanone. Uzyskał doktorat z filozofii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i magisterium z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. W 1996 r. został mianowany wyższym urzędnikiem Papieskiej Rady Cor Unum, w 2004 r. – jej podsekretarzem, a 22 czerwca 2010 r. – sekretarzem. Pełnił tę funkcję do 1 stycznia 2017 r., czyli do przejęcia funkcji Rady przez nowo utworzoną Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Za: Agencja Fides

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna