Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     W Tygodniu Misyjnym o. Luca Bovio IMC, sekretarz Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce, odwiedził trzy wyższe seminaria duchowne.
     Pierwsze spotkanie z klerykami odbyło się w Elblągu, kolejne w Kaliszu, a następnie w Katowicach. Wszędzie był czas na wspólną modlitwę i zapoznanie się z działalnością i celami Papieskiej Unii Misyjnej. O. Luca przypominał, że każdy chrześcijan powołany jest do troski o misje, przede wszystkim poprzez modlitwę. Zachęcał również, aby czerpać wzór ze św. Jana Pawła II, który pielgrzymował po całym świecie, by głosić Chrystusa.
     W Kaliszu sześciu alumnów wstąpiło w szeregi PUM, w Katowicach atrakcją było wspólne zwiedzanie muzeum misyjnego, a w Elblągu o. Luca spotkał się z kołem misyjnym kleryków.
Więcej informacji i zdjęć na stronie Papieskiej Unii Misyjnej.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna