Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

    W Międzynarodowym Centrum Animacji Misyjnej im. bł. o. Pawła Manny w Watykanie odbywa się zebranie specjalne Papieskich Dzieł Misyjnych.
     Przybyłych na obrady powitali kard. Fernando Filoni – prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów i abp Protase Rugambwa – przewodniczący PDM i sekretarz pomocniczy KEN.
     Uczestnicy rozmawiają m.in. o aktualnej działalności w zakresie animacji misyjnej, zatwierdzają dodatkową pomoc finansową dla Kościołów z terytoriów misyjnych, planują także tematy obrad przyszłorocznej Rady Wyższej PDM. Nowością jest zagadnienie ewentualnego wsparcia, które PDM mogłyby przekazać do krajów misyjnych w związku z klęskami humanitarnymi.
     Ważnym elementem spotkania jest refleksja nad zapowiedzianym na październik 2019 r. nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Ponownie zwrócono uwagę, że ten szczególny czas powinien – zgodnie ze wskazaniami papieża Franciszka – służyć ożywieniu ewangelizacyjnej działalności każdego Kościoła lokalnego i wzbudzeniu w każdym ochrzczonym współodpowiedzialności za przekazywanie Dobrej Nowiny o Chrystusie.
     W obradach biorą udział sekretarze generalni PDM oraz wybrani delegaci z poszczególnych kontynentów. Wśród reprezentantów Europy jest m.in. ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM w Polsce.

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna