Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     „Święta Teresa z Lisieux pragnęła być miłością w sercu Kościoła. Dzisiaj mniszki klauzurowe są jak serce, które pompuje krew, to znaczy miłość Chrystusa, do całego organizmu Kościoła powszechnego. W ten sposób ich miłość dociera do wszystkich misji i wszystkich misjonarzy, którzy są rękami, które chrzczą lub ramionami, które przyjmują biednych i cierpiących. Jeśli serce nie pompuje krwi, organizm umiera. Papież Jan XXIII powiedział, że Papieskie Dzieła Misyjne są jak układ naczyniowy organizmu ludzkiego, sieć, która pozwala miłości Boga dotrzeć do każdej tkanki. Siostry przez codzienną modlitwę i ofiary, uosabiają pulsujące serce, z którego pochodzi wszystko.”
     W ten sposób o. Ryszard Szmydki OMI, podsekretarz Kongregacji Ewangelizacji Narodów, prezentuje film, pt. „Życie klauzurowe dla misji”. Wyprodukowany on został przez Agencję Fides i rozpowszechniany z okazji Światowego Dnia Misyjnego, na pamiątkę 90. rocznicy ogłoszenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza patronką misji. Istotnie 14 grudnia 1927 r. papież Pius XI ogłosił św. Teresę z Lisieux „szczególną patronką misjonarzy”. Wcześniej ten tytuł został już nadany św. Franciszkowi Ksaweremu.
     Podczas wywiadu udzielonego Agencji Fides o. Ryszard Szmydki przypomina, że misja i kontemplacja są właściwe dla każdego ochrzczonego. „Misjonarz, jak jest stwierdzone w Redemptoris Missio, musi być «kontemplatykiem w działaniu». Odpowiedzi na problemy powinien udzielać w świetle słowa Bożego i w modlitwie osobistej i wspólnotowej. Jeśli misjonarz nie jest kontemplatykiem, nie jest w stanie głosić Chrystusa w sposób wiarygodny”.

Agencja Fides 20/10/2017

„Zrozumiałam, że MIŁOŚĆ ZAMYKA W SOBIE WSZYSTKIE POWOŁANIA, ZE MIŁOŚĆ JEST WSZYSTKIM, OBEJMUJE WSZYSTKIE CZASY I WSZYSTKIE MIEJSCA… JEDNYM SŁOWEM – JEST WIECZNA!…”  św. Teresa z Lisieux

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna