Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

      27 października 2017 r., w czasie Tygodnia Misyjnego, siedzibę Papieskich Dzieł Misyjnych odwiedził przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Zapoznał się z działalnością PDM w Polsce, wpisał się do kroniki oraz spotkał się z pracownikami Dzieł i Wydawnictwa Missio-Polonia.
Podczas spotkania przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił: „Misje stanowią o żywotności Kościoła, do której przyczyniają się Papieskie Dzieła Misyjne poprzez swoją różnorodną i szeroką działalność.Obejmuje ona nie tylko naszą Ojczyznę, ale i cały świat. Potrzeba wielkiego serca, aby interesować się nie tylko swoimi sprawami, ale też i tych, którzy potrzebują usłyszeć żywy głos Chrystusa. Bardzo się cieszę, że poznałem osoby, które mają wpływ na kształtowanie ducha misyjnego w Polsce”.
     Na koniec Ksiądz Arcybiskup udzielił wszystkim pracownikom błogosławieństwa.

 

 

 

 

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna