Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Październik to czas świętowania radosnych jubileuszy ognisk Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Podczas tegorocznego Tygodnia Misyjnego swoją 20 rocznicę obchodzą dzieci z PDMD w Wandalinie.
     Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wandalinie jak co roku przygotowali przepiękną oprawę Światowego Dnia Misyjnego pod troskliwym okiem pani Teresy Lankamer-Solis, katechetki i animatorki misyjnej w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bobach, w archidiecezji lubelskiej. Dopiero potem pomyśleli o świętowaniu swojego jubileuszu. Do ogniska misyjnego należy 27 uczniów, ale atmosfera misyjnego święta udzieliła się tu wszystkim. W programie tej radosnej uroczystości znalazła się inscenizacja misyjna pt. „Bóg potrzebuje ciebie”, różaniec misyjny w intencji rówieśników z krajów misyjnych, zabawy i konkursy misyjne. Nie zabrakło też słodkości przygotowanych przez rodziców. Dzieci nie mogły jednak doczekać się swoich nauczycieli w misyjnych strojach! To prawdziwe misyjne święto. W ciągu tych 20. lat nasze ognisko „płonęło” mniejszym lub większym płomieniem, ale nigdy nie zgasło – o swojej misyjnej pracy bardzo skromnie opowiada pani Teresa.
     Na co dzień ognisko bardzo wiernie włącza się w inicjatywy PDMD. Z Wandalina płynie modlitwa za misje i za misjonarzy, organizowani są Kolędnicy Misyjni i liturgia misyjna w Białym Tygodniu. Dzieci uczestniczą w misyjnych konkursach. Pani Teresa ze swoimi podopiecznymi znajduje jeszcze czas, by wspomóc swym zaangażowaniem lokalne charytatywne inicjatywy. We wszystkim pomaga nam św. Teresa od Dzieciątka Jezus, moja chrzcielna patronka – zwierza się katechetka. Pytana o największą radość odpowiada: To misyjne powołanie s. Iwony Cholewińskiej, Misjonarki Afryki, pochodzącej z naszej parafii, mojej uczennicy, oraz niezwykły zapał dzieci, który motywuje do działania.
     Na ten radosny jubileusz do Wandalina popłynęły słowa uznania z Sekretariatu Krajowego PDMD: Dzięki Wam w Wandalinie spełnia się marzenie świętego Jana Pawła II, który pragnął, aby duszpasterze, wychowawcy, nauczyciele i rodzice wychowywali polskie dzieci w duchu Papieskiego Dzieła Misyjnego, w którym widział nadzieję dla Kościoła i świata.
     Do swoich jubileuszy przygotowuje się jeszcze kilka ognisk misyjnych – ze Szczecina-Dąbia, Gdyni-Redłowa, Czarnej Białostockiej, Olsztyna, Rostarzewa… Sekretariat Krajowy PDMD zachęca do zgłaszania wszelkich radosnych rocznic i jubileuszy, by budować wspólnotę misyjną i cieszyć się każdym dobrem.
km/pdmd

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna