Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

    

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie bardzo aktywnie włączyła się w przeżywanie tegorocznego Tygodnia Misyjnego. W środowy wieczór (25 X) klerycy i przełożeni wspólnoty seminaryjnej modlili się w intencji misji podczas Mszy św., której przewodniczył ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych. Obecny był również ks. Robert Krasowski, dyrektor diecezjalny PDM diecezji drohiczyńskiej.
     Po modlitwie klerycy mieli okazję poznać inicjatywy PDM w Polsce – Żywy Różaniec dla Misji, AdoMiS, Misyjny Bukiet, Kolędnicy Misyjni. Przybliżono im także podstawowe elementy formacji i animacji misyjnej oraz wyzwania ewangelizacyjne stojące przed Kościołem w Amazonii i Azji.
     Wiele radości dostarczył klerykom spot „Misyjny bukiet”, bowiem występujący w nim ks. Maciej Onaszkiewicz pochodzi właśnie z terenu diecezji drohiczyńskiej.

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna